Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Dziedzictwo (Heritage) jest wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się. Jako kategoria opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się ono do pojęć stosowanych wcześniej przez wiele nauk. W tym sensie intrygujące relacje wiążą dziedzictwo z zabytkiem i dobrami kultury, tradycją, historią, pamięcią społeczną i miejscami pamięci czy – jeszcze szerzej – z kulturą. Dziedzictwo wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie zbliża nauki, które stawiają pytania o obecność „przeszłości w teraźniejszości” oraz o strategie jej waloryzacji, negocjacji, użycia bądź sprzeciwu, intencjonalnego zapominania i odzyskiwania. Lokalny, narodowy, regionalny i globalny wymiar dziedzictwa, zależności od procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz głębokie zakorzenienie w przeszłości tworzą sieć powiązań, które proponujemy poddać badaniu z różnych perspektyw. Tak rodzi się interdyscyplinarna synergia, z której czerpie POB Heritage, będący platformą współpracy dla reprezentantów wielu nauk humanistycznych i społecznych. Zakres POB Heritage obejmuje przede wszystkim następujące dyscypliny naukowe i pola badawcze: antropologia; archeologia; ekonomia i finanse; etnologia; filologie obcojęzyczne; filozofia; historia; historia sztuki; językoznawstwo; judaistyka; kognitywistyka; komparatystyka literacka; kulturoznawstwo; literaturoznawstwo; muzykologia; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; ochrona dóbr kultury; polonistyka; przekład literacki; religioznawstwo; socjologia; wiedza o teatrze i filmoznawstwo.
 

Ogłoszenia i komunikaty

  1. Zmiana członków Zespołu Sterującego Priorytetowym Obszarem Badawczym (POB) Heritage- komunikat z dnia 17 kwietnia 2020 r.
  2. Powołanie Zespołu Wykonawczego POB Heritage- komunikat z 6 lipca 2020 roku
  3. Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage- komunikat z dnia 9 lipca 2020 r. 

Konkursy

  1. Harmonogram konkursów przeprowadzanych w ramach Polityki „Otwartego dostępu” w obszarze POB Heritage w roku 2020

Zespół Sterujący

Członkowie Zastępcy członków Jednostka

Przewodniczący Zespołu:  
prof. dr hab. Stanisław Sroka

prof. dra hab. Piotr Krasny

Wydział Historyczny

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab. Andrzej Porębski,
prof. UJ

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Renata Przybylska

dr hab. Piotr Bilczewski,
prof. UJ

Wydział Polonistyki

dr hab. Władysław Witalisz

dr hab. Maria Jodłowiec

Wydział Filologiczny

Koordynator

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ - Wydział Filozoficzny