Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

DigiWorld to obszar obejmujący badania związane z przełomem cyfrowym: rozwojem technologii cyfrowych i wywołanym przez ten rozwój zmianom społecznym, wielkimi zbiorami zdigitalizowanych danych oraz pozwalającymi je przetwarzać, analizować i modelować metodami sztucznej inteligencji. Jest to obszar wizjonerskich badań podstawowych, interdyscyplinarnych zastosowań i tworzenia technologii cyfrowych, który wymaga ambitnej współpracy międzydziedzinowej – nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.
Działania w obszarze DigiWorld będą się skupiać na czterech wybranych domenach badawczych:

1. Zaawansowane metody obliczeniowe i sztuczna Inteligencja (AI)

Domena ta obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i stosowane, prowadzące do rozwoju i tworzenia nowych technik obliczeniowych dostosowanych do różnego typu danych, w tym – ale nie wyłącznie: niestandardowe rodzaje uczenia maszynowego (machine learning, ML; np. uczenie częściowo nadzorowane, wielozadaniowe, wielomodalne); nieliniowe metody rozdzielania źródeł sygnału; zaawansowane metody optymalizacji ML; ML na niewielkich zbiorach danych; interpretowalność takich metod (explainable AI); projektowanie sieci neuronowych wzorowanych na sieciach biologicznych, budowa układów neuromorficznych; algorytmy kwantowe i kwantowe cyberbezpieczeństwo; obliczeniową teorię wyboru społecznego; analizy obrazu, mowy, strumieni danych itd.

2. Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki 

Domena ta obejmuje zagadnienia dotyczące transformacji cyfrowych oraz człowieka i społeczeństwo w cyfrowym świecie, w tym, ale nie wyłącznie: interfejsy człowiek-maszyna, interfejsy mózg-komputer, affective computing; zagadnienia psychologicznych skutków cyfryzacji, jak i wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w analizie eksperymentów psychologicznych; etykę, prawo i politykę związane z rozwojem, wdrażaniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. maszyny autonomiczne), ale też wspomaganie uczeniem maszynowym procesów prawno-decyzyjnych; kwestie cyberbezpieczeństwa (sekurytyzację cyberprzestrzeni, dehumanizację pola walki); gospodarkę cyfrową i ryzyko makroekonomiczne i finansowe w cyfrowym świecie (w tym wykorzystanie sieci neuronowych w analizie danych z rynków finansowych, walutowych itp.); wpływ najnowszych technologii na media i komunikację społeczną (w tym ich ilościowa analiza, np. w celu tworzenia strategii zwalczania fake newsów).

3. Humanistyka cyfrowa

Domena ta obejmuje między innymi, ale nie wyłącznie: cyfrowe badania nad językiem, literaturą, kulturą i sztuką: analiza ilościowa i jakościowa danych tekstowych i multimedialnych, wykorzystanie metod obliczeniowych (uczenia maszynowego, information retrieval, text mining, przetwarzania języka naturalnego) w badaniach literackich, językoznawczych i kulturoznawczych (np. stylometria, lingwistyka komputerowa, w tym językoznawstwo korpusowe, badania nad tłumaczeniem maszynowym, itd.); cyfrowe archiwa dziedzictwa kulturowego (tekst, obraz, dźwięk, film, mapy i modele 3D): tworzenie i utrzymywanie zasobów cyfrowych, w tym cyfryzację tekstu i materiałów multimedialnych, tworzenie skanów architektonicznych i archeologicznych i in.; człowiek, kultura, sztuka i społeczeństwo w cyfrowym świecie: wpływ cyfryzacji na życie społeczne i kulturalne; komunikacja/teksty kultury w cyfrowym świecie (np. gry komputerowe, nowe media, literatura elektroniczna), narzędzia i metody cyfrowe w dydaktyce i przekładzie.

4. AI w naukach ścisłych i przyrodniczych

Domena ta obejmuje stosowanie i dostosowywanie różnorodnych metod sztucznej inteligencji do dużych zbiorów danych w konkretnych problemach badawczych dyscyplin ścisłych i przyrodniczych, w tym – ale nie wyłącznie – do: przetwarzania i analizy makro- i mikroskopowych obrazów z misji kosmicznych, tworzenia i interpretacji cyfrowych modeli terenu; przetwarzania społecznych, gospodarczych, geograficznych i innych danych przestrzennych (satelitarnych, lotniczych, ze skaningu laserowego itd.) w celu modelowania złożonego systemu człowiek – środowisko; analizy obrazów medycznych i biologicznych; modelowanie i predykcja własności i reaktywności związków chemicznych, substancji bioaktywnych itp., badanie procesów samoorganizacji złożonych układów w skali mikro; optymalizacji detekcji cząstek elementarnych w eksperymentach LHC.

Ogłoszenia i komunikaty

  1. List POB DigiWorld do społeczności UJ 
  2. Powołanie Zespołu Wykonawczego POB DigiWorld  - komunikat z 28 maja 2020 roku
  3. Uzupełnienie składu Zespołu Wykonawczego POB DigiWorld - komunikat z dnia 21 lipca 2020
  4. Prezentacja podsumowująca działania DigiWorld

 

Konkursy

  1. Otwarta Nauka w DigiWorld - nabór ciągły 
  2. Zaproszenie do zgłaszania projektów LABów w POB DigiWorld
  3. Minigranty badawcze w DigiWorld 2020

Seminaria

Seminaria i wykłady są elementem inicjującym cykl działań POB DigiWorld, których celem jest przerzucanie „mostów” łączących naukowców z różnych obszarów badawczych i tym samym ułatwienie tworzenia się prawdziwie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
  1. Wybory, decyzje, liczby: badania ilościowe nad polityką w DigiWorld (16 lipca)
  2. Czy radioterapia jest bezpieczna? Kontrola jakości w radioterapii (15 października)

 

Wykłady

Wykłady i seminaria są elementem inicjującym cykl działań POB DigiWorld, których celem jest przerzucanie „mostów” łączących naukowców z różnych obszarów badawczych i tym samym ułatwienie tworzenia się prawdziwie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

  1. Wykład otwarty: Wprowadzenie do nauczania maszynowego i sztucznej inteligencji (17 lipca 2020)

​Dostęp do wydarzeń:
W trosce o bezpieczeństwo wydarzenie będzie realizowane w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy
MS Teams:
• poprzez link https://tinyurl.com/SeminariumDigiWorld
• poprzez dołączenie do zespołu MS Teams za pomocą kodu: tcmk6fo (w aplikacji: Zespoły > Dołącz do zespołu lub utwórz nowy > Dołącz do zespołu, wpisując kod).

Zespół Sterujący

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, 

dr hab. Paweł Węgrzyn

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Wojciech Macyk

prof. dr hab. Artur Michalak

Wydział Chemii

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Grzegorz Kuca

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Roman Sosnowski

dr hab. Jan Rybicki

Wydział Filologiczny

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia,
prof. UJ

dr hab. Maria Próchnicka,
prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa Trojnar,
prof. UJ

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Maciej Ulas,
prof. UJ

dr Bartosz Zieliński

Wydział Matematyki
i Informatyki

dr hab. Michał Wierzchoń,
prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab.  Patrycja Wójcik-Tabol, 
prof. UJ

prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Geografii
i Geologii

 

Koordynator

dr Jeremi Ochab - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
kontakt: digiworld@uj.edu.pl