Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DigiWorld to obszar obejmujący badania związane z przełomem cyfrowym: rozwojem technologii cyfrowych i wywołanym przez ten rozwój zmianom społecznym, wielkimi zbiorami zdigitalizowanych danych oraz pozwalającymi je przetwarzać, analizować i modelować metodami sztucznej inteligencji. Jest to obszar wizjonerskich badań podstawowych, interdyscyplinarnych zastosowań i tworzenia technologii cyfrowych, który wymaga ambitnej współpracy międzydziedzinowej – nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.
Działania w obszarze DigiWorld będą się skupiać na czterech wybranych domenach badawczych:

1. Zaawansowane metody obliczeniowe i sztuczna Inteligencja (AI)

Domena ta obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i stosowane, prowadzące do rozwoju i tworzenia nowych technik obliczeniowych dostosowanych do różnego typu danych, w tym – ale nie wyłącznie: niestandardowe rodzaje uczenia maszynowego (machine learning, ML; np. uczenie częściowo nadzorowane, wielozadaniowe, wielomodalne); nieliniowe metody rozdzielania źródeł sygnału; zaawansowane metody optymalizacji ML; ML na niewielkich zbiorach danych; interpretowalność takich metod (explainable AI); projektowanie sieci neuronowych wzorowanych na sieciach biologicznych, budowa układów neuromorficznych; algorytmy kwantowe i kwantowe cyberbezpieczeństwo; obliczeniową teorię wyboru społecznego; analizy obrazu, mowy, strumieni danych itd.

2. Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki 

Domena ta obejmuje zagadnienia dotyczące transformacji cyfrowych oraz człowieka i społeczeństwo w cyfrowym świecie, w tym, ale nie wyłącznie: interfejsy człowiek-maszyna, interfejsy mózg-komputer, affective computing; zagadnienia psychologicznych skutków cyfryzacji, jak i wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w analizie eksperymentów psychologicznych; etykę, prawo i politykę związane z rozwojem, wdrażaniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. maszyny autonomiczne), ale też wspomaganie uczeniem maszynowym procesów prawno-decyzyjnych; kwestie cyberbezpieczeństwa (sekurytyzację cyberprzestrzeni, dehumanizację pola walki); gospodarkę cyfrową i ryzyko makroekonomiczne i finansowe w cyfrowym świecie (w tym wykorzystanie sieci neuronowych w analizie danych z rynków finansowych, walutowych itp.); wpływ najnowszych technologii na media i komunikację społeczną (w tym ich ilościowa analiza, np. w celu tworzenia strategii zwalczania fake newsów).

3. Humanistyka cyfrowa

Domena ta obejmuje między innymi, ale nie wyłącznie: cyfrowe badania nad językiem, literaturą, kulturą i sztuką: analiza ilościowa i jakościowa danych tekstowych i multimedialnych, wykorzystanie metod obliczeniowych (uczenia maszynowego, information retrieval, text mining, przetwarzania języka naturalnego) w badaniach literackich, językoznawczych i kulturoznawczych (np. stylometria, lingwistyka komputerowa, w tym językoznawstwo korpusowe, badania nad tłumaczeniem maszynowym, itd.); cyfrowe archiwa dziedzictwa kulturowego (tekst, obraz, dźwięk, film, mapy i modele 3D): tworzenie i utrzymywanie zasobów cyfrowych, w tym cyfryzację tekstu i materiałów multimedialnych, tworzenie skanów architektonicznych i archeologicznych i in.; człowiek, kultura, sztuka i społeczeństwo w cyfrowym świecie: wpływ cyfryzacji na życie społeczne i kulturalne; komunikacja/teksty kultury w cyfrowym świecie (np. gry komputerowe, nowe media, literatura elektroniczna), narzędzia i metody cyfrowe w dydaktyce i przekładzie.

4. AI w naukach ścisłych i przyrodniczych

Domena ta obejmuje stosowanie i dostosowywanie różnorodnych metod sztucznej inteligencji do dużych zbiorów danych w konkretnych problemach badawczych dyscyplin ścisłych i przyrodniczych, w tym – ale nie wyłącznie – do: przetwarzania i analizy makro- i mikroskopowych obrazów z misji kosmicznych, tworzenia i interpretacji cyfrowych modeli terenu; przetwarzania społecznych, gospodarczych, geograficznych i innych danych przestrzennych (satelitarnych, lotniczych, ze skaningu laserowego itd.) w celu modelowania złożonego systemu człowiek – środowisko; analizy obrazów medycznych i biologicznych; modelowanie i predykcja własności i reaktywności związków chemicznych, substancji bioaktywnych itp., badanie procesów samoorganizacji złożonych układów w skali mikro; optymalizacji detekcji cząstek elementarnych w eksperymentach LHC.

Koordynator POB: dr hab. Jakub Gizbert-Studnicki - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Opiekun POB w Biurze ID.UJ: Bartłomiej Adamczyk, e-mail: bartek.adamczyk@uj.edu.pl, tel.: 12 663 30 21

Oficjalna strona POB DigiWorld