Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finalizowanie aktywności rozpoczętych przed 31 grudnia 2021 r. w tym: monitorowanie i ewaluacja kończących się aktywności, sprawozdawczość zgodna z wymogami określonymi w poszczególnych regulaminach konkursowych oraz wytycznych Koordynatora ds. monitoringu i sprawozdawczości, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zadaniami oraz ścisła współpraca z Biurem ds. obsługi programu ID.UJ w zakresie prawidłowego rozliczenia administracyjno-finansowego aktywności POB. Zakres kontynuowanych w ramach POB aktywności ustalony zostanie odrębnie dla każdego POB przez Przewodniczącego Zespołu ds. realizacji programu ID.UJ, Zespoł Sterujący POB oraz Koordynatora POB.

 

Na realizację zadań z zakresu "Projektów Flagowych" oraz "Promocji i Informacji", w tym na obsługę merytoryczno-administracyjną działań, można przeznaczyć nie więcej niż 5% środków przyznanych poszczególnym POB na dany rok kalendarzowy.