Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POB Anthropocene

 

Koordynator POB

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, Wydział Geografii i Geologii

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr Marcin Gabryś

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr Małgorzata Majewska

Wydział Chemii

dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr Joanna Kozakiewicz

Wydział Matematyki i Informatyki

dr Tomasz Kapela

Wydział Filozoficzny

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

 

POB BioS

Do realizacji poszczególnych działań podejmowanych w ramach POB BioS powołany został Zespół Wykonawczy złożony z czterech sekcji. 

SEKCJA 1
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr Sebastian Glatt (MCB)
 • dr Patrycja Kaczara (JCET).
 • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ (WBBiB)
 • mgr inż. Karolina Kosowska (NCPS Solaris) 
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (WB).
 • dr hab. Andrzej Górecki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków składanych w konkursach Otwarta Nauka w BioS, wniosków o przyznanie nagród.

SEKCJA 2
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr hab. Benedykt Władyka (WBBiB) – przewodniczący 
 • mgr Norhane Abbassi (MCB) 
 • mgr Emilia Król (NCPS Solaris)
 • dr inż. Bartosz Proniewski (JCET)
 • dr hab. Wacław Tworzydło (WB)
 • mgr Elżbieta Wątor (MCB).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków o dofinansowanie organizacji konferencji (pracowniczych i studenckich) oraz Studenckich Minigrantów Badawczych.

SEKCJA 3
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ (WBBiB) – przewodniczący 
 • dr Przemysław Grudnik (MCB)
 • dr hab. Agieszka Rak, prof UJ (WB)
 • dr inż. Joanna Sławek (NCPS Solaris)
 • dr Marta Stojak (JCET).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje i szkolenia.

SEKCJA 4 
W skład sekcji wchodzą: 

 • mgr Maciej Czarnik (JCET) – przewodniczący
 • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ (WBBiB)
 • dr Rafał Mostowy (MCB)
 • dr Kaja Rola (WB)
 • dr inż. Joanna Sławek (NCPS Solaris)

Do zadań sekcji należy organizacja konkursów na projekty badawcze: indywidualne, interdyscyplinarne oraz „między-POBowe”.

POB DigiWorld

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB DigiWorld - komunikat z 8 października 2020 roku

 

dr Jeremi Ochab (koordynator POB), Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Marcin Andrzejak, Wydział Chemii

dr Artur Gunia, Wydział Filozoficzny

dr hab. Agata Hołobut, Wydział Filologiczny

dr Marek Jakubiec, Wydział Chemii

dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ, Wydział Chemii

dr Błażej Sajduk, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr Dorota Salata, Wydział Geografii i Geologii

dr Przemysław Spurek, Wydział Matematyki i Informatyki

dr Dariusz Stolicki, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

POB FutureSoc

Do zadań Zespołu Wykonawczego należy opracowanie strategii POB, harmonogramu działań, budżetu oraz realizacja wskazanych w strategii i harmonogramie działań. W skład Zespołu Wykonawczego wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek wchodzących w skład POB, w tym:

 • dr hab. Piotr Bajor (WSMiP) – koordynator Zespołu;

 • dr Beata Jałocha (WZiKS);

 • dr Magdalena Kubal-Czerwińska (WGiG);

 • dr Ewa Laskowska-Litak (WPiA);

 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (WF).

 

POB Heritage

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB Heritage- komunikat z 8 października 2020 roku

 

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ, koordynator POB, Wydział Filozoficzny

dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ, Wydział Filologiczny

dr hab. Paweł Bukowiec, Wydział Polonistyki

dr Anna Góral, Wydział Zarządzania i Komunikacji i Społecznej

dr hab. Steffen Huber, prof. UJ, Wydział Filozoficzny

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, Wydział Filozoficzny

dr hab. Michał Kurzej, Wydział Historyczny

dr hab. Maciej Mikuła, Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ, Wydział Polonistyki

dr Łukasz Sochacki, Wydział Historyczny

POB SciMat

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB SciMat - komunikat z 8 października 2020 roku

 

dr hab. Piotr Cyganik, prof. UJ, koordynator POB, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ, Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Szymon Godlewski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ, Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ, Wydział Chemii

prof. dr hab. Jacek Szade, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

dr hab. Michał Woźniakiewicz, Wydział Chemii

POB qLife

 

dr hab. Sebastian Polak, prof. UJ (Koordynator POB) – Wydział Farmaceutyczny

dr Ewa Golonka (Zastępca Koordynatora POB) – Dział Nauki UJ CM 

prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala (Zastępca Koordynatora POB) – Wydział Lekarski

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ (Zastępca Koordynatora POB) – Wydział Nauk o Zdrowiu