Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Strategic Infrastructure - Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne
W ramach działania “Strategiczna infrastruktura #1” realizowanego przez POB Anthropocene sfinansowano zakup wysokiej klasy nowoczesnych analizatorów do badania parametrów chemicznych wody oraz zawiesiny i osadów rzecznych.
więcej o Strategic Infrastructure - Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne
Minigranty realizowane we współpracy krajowej lub międzynarodowej
POB BioS informuje, że wkrótce rozpocznie się nabór wniosków w konkursie na minigranty we współpracy krajowej i międzynarodowej w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.
więcej o Minigranty realizowane we współpracy krajowej lub międzynarodowej
Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił konkursy na na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc. Stanowiska finansowane są z budżetu programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UJ, Priorytetowy Obszar Badawczy "FutureSoc" (działanie nr 1 ID UJ „New Blood”).
więcej o Konkursy na stanowiska badawcze w jednostkach konstytuujących POB FutureSoc

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron