Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IDUJ z pozytywną oceną

Uniwersytet Jagielloński został pozytywnie oceniony przez międzynarodowy zespół ekspertów podczas śródokresowej ewaluacji programu "Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza".

Zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w roku 2023 została przeprowadzona śródokresowa ewaluacja realizacji planów podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia przez uczelnie uczestniczące w I edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Uniwersytet Jagielloński został pozytywnie oceniony przez międzynarodowy zespół ekspertów podczas śródokresowej ewaluacji programu "Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza".

Ewaluacji śródokresowej poddano 10 uczelni będących laureatami pierwszego konkursu IDUB, rozstrzygniętego w 2019 r., tj. (alfabetycznie): Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Ewaluacja śródokresowa składała się z:

  • przygotowania przez uczelnie raportu samooceny w systemie OSF;
  • oceny raportów przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów ds. ewaluacji śródokresowej w programie IDUB, powołany Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. (Dz. Urz. MEiN poz. 20);
  • wskazania priorytetów do uwzględnienia podczas wizytacji ekspertów w siedzibach uczelni, które odbyły się we wrześniu i październiku 2023 r.
  • Podczas wizytacji miały miejsce spotkania z przedstawicielami różnorodnych grup na uczelniach, w tym przedstawicieli władz uczelni, pracowników naukowych, administracji, doktorantów, studentów. W sumie podczas dziesięciu wizytacji eksperci spotkali się z blisko tysiącem osób reprezentujących uczelnie;
  • ocen Zespołu Ekspertów po wizytacji;
  • przygotowania propozycji ocen końcowych na podstawie ocen przed i po wizytacjach;
  • przygotowania ocen końcowych, które zostały przekazane uczelniom po ich przyjęciu przez Ministra Dariusza Wieczorka.

Pod koniec 2023 roku Zespół Ekspertów, spotkał się w Ministerstwie w celu podsumowania prac zespołu w ramach ewaluacji śródokresowej programu IDUB.

Zgodnie z przepisami ewaluacja kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. W ramach ewaluacji śródokresowej nie jest tworzona lista rankingowa ocenianych uczelni. Zespół Ekspertów ocenił wszystkie uczelnie pozytywnie oraz przygotował List do Ministra podsumowujący śródokresową ewaluację laureatów pierwszej edycji programu IDUB.

Więcej informacji o Ewaluacji śródokresowej IDUB LINK

 

Pliki do pobrania
pdf
List do Ministra PL
pdf
List do Ministra EN
Polecamy również
Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"

Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"

[Konkurs #18] „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne” – NABÓR OTWARTY

[Konkurs #18] „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne” – NABÓR OTWARTY

Spotkanie z profesorem Janem Lucassenem

Spotkanie z profesorem Janem Lucassenem

Webinarium on line Writefull for Institutions

Webinarium on line Writefull for Institutions