Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Z punktu widzenia przyszłości społeczeństw istotnego znaczenia nabierają zagadnienia dotyczące społecznego bezpieczeństwa, nieprzystosowania ludzi do zmieniających się uwarunkowań, zmienności prawa, które również musi nadążać za nowościami technologicznymi oraz potrzeba rozwijania sposobów zarządzania zarówno na poziomie krajów, jak
i podmiotów społeczno-gospodarczych. Zmiany technologiczne dotykają sfery społecznej i implikują konieczność rozwoju wszystkich dyscyplin należących do nauk społecznych.
 

Ogłoszenia i komunikaty

  1. List POB FutureSoc do społeczności UJ 

  2. Folder Informacyjny POB FutureSoc

  3. Folder "Działania realizowane w w ramach POB FutureSoc"

  4. Doskonalenie strategii rozwoju i dalszych prac POB FutureSoc - ankieta

  5. Powołanie Zespołu Wykonawczego POB FutureSoc - komunikat z 28 maja 2020 roku

  6. Powołanie kierowników LAB-ów w ramach POB FutureSoc -komunikat z 9 lipca 2020 roku

Konkursy

Aktualnie brak otwartych konkursów

Zespół Sterujący

Członkowie Zastępcy członków Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Marta Soniewicka

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Bartosz Brożek

dr Mateusz Hohol

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

prof. dr hab. Bolesław Domański

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Piotr Jedynak

dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

dr hab. Łukasz Kamieński,
prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Romuald Polczyk,
prof. UJ

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

 

Koordynator

dr hab. Marta Soniewicka - Wydział Prawa i Administracji