Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POB FutureSoc jest współtworzony przez 6 jednostek uniwersyteckich: Wydział Prawa i Administracji (WPiA), Wydział Filozoficzny (WF), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP), Wydział Geografii i Geologii (WGiG), Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (CKBI). POB, choć współtworzony przez 6 jednostek, jest otwarty na współpracę z innymi POBami oraz wszystkimi pracownikami naukowymi UJ, którzy będą zainteresowani działaniami w naszym obszarze.

Celem utworzenia POBu jest rozwój obszaru badawczego, który ukierunkowany jest na badania dotyczące krótko- i długoterminowych zmian społecznych, m.in. wywołanych rozwojem nowoczesnych technologii (w tym zarówno biotechnologii, jak i technologii informatycznych), a także zmian wynikających z wpływu badań empirycznych, w tym kognitywistyki i nauk behawioralnych, na kategorie pojęciowe, metodologię i modele stosowane w naukach społecznych. Utworzenie POB FutureSoc w oparciu o 6 wyżej wymienionych jednostek uniwersyteckich ma na celu stworzenie odpowiedniego ekosystemu badawczego, w którym badacze i badaczki niezależnie od afiliacji wydziałowej będą mogli prowadzić wspólne badania, zgodnie z przyjętą w IDUB zasadą 4I – interdyscyplinarności, innowacyjności, internacjonalizacji oraz integracji. POB ma realizować potrójną misję UJ – badawczą, edukacyjną (wprowadzając innowacyjne narzędzia edukacji opartej na badaniach) oraz społeczną (integrując badania naukowe z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego). Celem naszego POBu jest więc przede wszystkim wspieranie inicjatyw, które będą zmierzały do zwiększenia interdyscyplinarności badań, internacjonalizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności naszej uczelni na forum międzynarodowym, innowacyjności oraz budowania pomostów między wiedzą a społeczeństwem.

Koordynator POB: dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Opiekun POB w Biurze ID.UJ: Aneta Łapczuk, e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl, tel.: 12 663 30 24

Oficjalna strona POB FutureSoc