Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Wykonawczy Działania Ogólnouniwersyteckiego Edu Tools:

dr hab. inż. Justyna Bugaj. prof. UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr Karolina Czerska-Shaw, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
mgr Michał Hanasiewicz, Dział Infrastruktury Sieciowej
mgr Anna Kostrubała-Brak, Biuro Projektu ZintegrUJ
dr Iwona Maciejowska, prof. UJ, Wydział Chemii
mgr Wojciech Pudło, Centrum Zdalnego Nauczania
dr Dagmara Sokołowska, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
mgr Wojciech Wyżykowski, Wydział Prawa i Administracji

 

Powołanie Zespołu Wykonawczego Działania Ogólnouniwersyteckiego Edu Tools - komunikat z dnia 30 września 2020 r.

Zespół Wykonawczy Działania Ogólnouniwersyteckiego Research Ecosystem:

prof. dr hab. Michał Wierzchoń, Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Wojciech Macyk, Wydział Chemii
dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Wydział Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki
dr hab. Michał Nemeth, prof. UJ, Wydział Filologiczny
dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
mgr Dorota Buchwald-Cieślak, Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
mgr Katarzyna Kubica-Oroń, Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
mgr Katarzyna Maziarka, Małopolskie Centrum Biotechnologii

 

Uzupełnienia składu Zespołu Wykonawczego Działania Ogólnouniwersyteckiego Research Ecosystem z dnia 30 listopada 2020 r.

Powołanie Zespołu Wykonawczego Działania Ogólnouniwersyteckiego Research Ecosystem - komunikat z dnia
3 listopada 2020 r.