Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ - koordynator ds. integracji działań ID.UJ oraz monitorowania działań w jednostkach organizacyjnych UJ

mgr Dorota Buchwald-Cieślak – koordynator ds. działań wspomagających ekosystem badawczy oraz administrowania programem strategicznym ID.UJ

prof. dr hab. Bartosz Brożek – koordynator ds. działań centralnych, komunikacji naukowej oraz promocji

prof. dr hab. Stanisław Kistryn – koordynator ds. umiędzynarodowienia oraz współpracy z Una Europa

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ – koordynator ds. działań wspomagających ekosystem edukacyjny

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ – koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości

prof. dr hab. Marek Sanak – koordynator ds. realizacji programu ID.UJ w UJ CM

Powołanie Zespołu ds. realizacji programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ - decyzja z 29 grudnia 2021 r.