Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

  1. Wniosek w języku angielskim (wiążąca wersja)
  2. Wniosek w języku polskim
  3. Analiza SWOT w języku angielskim
  4. Analiza SWOT w języku polskim
  5. Streszczenie planu zawartego we wniosku
  6. Część D wniosku uwzględniająca harmonogram i opis planowanych działań (załącznik do umowy IDUB) - w języku polskim
  7. Część D wniosku uwzględniająca harmonogram i opis planowanych działań (załącznik do umowy IDUB) - w języku angielskim