Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Obszar badawczy obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących biologii strukturalnej, badań dotyczących: mechanizmów życia na poziomie atomowym, genetyki, w tym budowy i sekwencjonowaniem DNA, biologii komórki, biologii ewolucyjnej oraz badań nad bioróżnorodnością, tworzeniem nowych leków i terapii. Zagadnienia tego typu są kluczowe nie tylko dla Polski, ale stanowią także wiodące obszary badawcze w ujęciu globalnym.
 

Ogłoszenia i komunikaty

  1. Zmiany członków Zespołu Sterującego POB BioS - komunikat z dnia 15 maja 2020 r.
  2. List POB BioS do społeczności UJ 
  3. Powołanie Zespołu Wykonawczego POB BioS - komunikat z 28 maja 2020 roku

Konkursy

  1. Otwarta Nauka w BioS - nabór ciągły (nie później niż do 15 grudnia 2020 r.)
  2. Konkurs – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB qLife i POB BioS (ID.UJ) - nabór do 30 września 2020 r.

Zespół Sterujący

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Jolanta Jura

dr hab. Andrzej Górecki

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

dr hab. Katarzyna Marzec 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

dr Danuta Earnshaw zd Mossakowska, prof. UJ

dr hab. inż. Paweł  Łabaj

Małopolskie Centrum Biotechnologii

prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko

prof. dr hab. Wiesław Babik

Wydział Biologii

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

dr Tomasz Wróbel

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

 

Koordynator

prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko - Wydział Biologii