Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Szybki postęp nauki i technologii jest wynikiem działalności człowieka, stąd współczesną epokę określa się mianem antropocenu. Oprócz pozytywnych efektów, postęp nauki i techniki przynosi również negatywne skutki we współczesnym świecie. W obliczu problemów globalnych bardzo istotne jest zmniejszenie negatywnych skutków rozwoju technologicznego. Działania POB zmierzać będą do wypracowania najlepszych rozwiązań w dwóch głównych kierunkach: zrównoważony rozwój oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom antropocenu.
 

Ogłoszenia i komunikaty

  1. List POB Anthropocene do społeczności UJ 
  2. Powołanie Zespołu Wykonawczego POB Anthropocene - komunikat z 28 maja 2020 roku
     

Konkursy

  1. Październikowy konkurs POB Anthropocene

Zespół Sterujący

 

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu: 
prof. dr hab. Bolesław Domański

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Barbara Iwańska,
prof. UJ

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Piotr Jedynak

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Wydział Chemii

dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ

dr hab. Marian Soida, prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

dr Tomasz Kapela

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

 

Koordynator

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ - Wydział Geografii i Geologii