Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O programie Inicjatywa Doskonałości

30 października 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w I konkursie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. W tej prestiżowej grupie uczelni, której powstanie przewidziano w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tzw. Konstytucja dla Nauki lub Ustawa 2.0), znalazł się Uniwersytet Jagielloński.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.  

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Jagielloński otrzymał 34 punkty, w wyniku czego zajął 3 miejsce w konkursie. Stał się tym samym jedną z dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które będą otrzymywać latach 2020–2026 subwencję zwiększoną co roku o 10%. Umożliwi to podjęcie działań, które celować będą w podniesienie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników naukowych UJ, nawiązanie cennej międzynarodowej współpracy między uczelniami, oraz podniesienie poziomu prowadzonych przez UJ badań naukowych. 

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest strategią realizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w celu zwiększenia rozpoznawalności uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Działania, które będą miały największe znaczenie podczas dążeń UJ do osiągnięcia statusu zrównoważonego uniwersytetu badawczego to między innymi wzmocnienie takich obszarów, jak: partnerstwo międzynarodowe, granty badawcze, innowacyjne badania i kształcenie, odpowiedzialność społeczna, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii. 

Na podstawie analizy SWOT, określającej potencjał rozwoju badawczego UJ, udało się wyłonić 7 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB-ów), w obrębie których uniwersytet prowadzić będzie zintensyfikowaną działalność naukową: 

  • Heritage 
  • FutureSoc 
  • BioS 
  • qLife 
  • SciMat 
  • DigiWorld
  • Anthropocene

Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w zakładce „POB-y”.

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza