Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodniczący Zespołu Koordynującego

 prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Zastępcy Przewodniczącego Zespołu

prof. dr hab. Bartosz Brożek
mgr Dorota Buchwald-Cieślak

Członkowie Zespołu

prof. dr hab. Alicja Józkowicz
dr hab. Paweł Laidler, prof UJ
dr hab. Maria Próchnicka, prof UJ
prof. dr hab. Marek Sanak

Decyzja nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu koordynującego program Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim