Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage- komunikat z dnia 9 lipca 2020 r. 

Zmiany członków Zespołu Sterującego POB BioS - komunikat z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage- komunikat z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

Komunikat w sprawie powołania Zespołów Sterujących Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POD) - komunikat z dnia 12 marca 2020 r.

POB Heritage

 

Członkowie Zastępcy członków Jednostka

Przewodniczący Zespołu:  
prof. dr hab. Stanisław Sroka

prof. dra hab. Piotr Krasny

Wydział Historyczny

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Renata Przybylska

dr hab. Piotr Bilczewski, prof. UJ

Wydział Polonistyki

dr hab. Władysław Witalisz

dr hab. Maria Jodłowiec

Wydział Filologiczny

POB FutureSoc

Członkowie Zastępcy członków Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Marta Soniewicka

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Bartosz Brożek

dr Mateusz Hohol

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

prof. dr hab. Bolesław Domański

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Piotr Jedynak

dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

 

POB Anthropocene

 

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu: 
prof. dr hab. Bolesław Domański

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Piotr Jedynak

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Wydział Chemii

dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ

dr hab. Marian Soida, prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ

dr Tomasz Kapela

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

 

POB BioS

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Jolanta Jura

dr hab. Andrzej Górecki

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

dr hab. Katarzyna Marzec 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

dr Danuta Earnshaw zd Mossakowska, prof. UJ

dr hab. inż. Paweł  Łabaj

Małopolskie Centrum Biotechnologii

prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko

prof. dr hab. Wiesław Babik

Wydział Biologii

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

dr Tomasz Wróbel

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

 

POB qLife

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Rafał Olszanecki

prof. dr hab.  Janusz Marcinkiewicz

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Jacek Sapa

prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. Tomasz Brzostek 

dr hab. Marcin Waligóra,
prof. UJ

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

dr hab. Katarzyna Marzec

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

dr hab. Michał Wierzchoń,
prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

 

POB SciMat

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Chemii

prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski

prof. dr hab. Franciszek Krok

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

prof. dr hab. Jacek Szade

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

Wydział Matematyki i Informatyki

 

POB DigiWorld

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

dr hab. Paweł Węgrzyn

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

prof. dr hab. Artur Michalak

Wydział Chemii

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Grzegorz Kuca

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Roman Sosnowski

dr hab. Jan Rybicki

Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

dr Bartosz Zieliński

Wydział Matematyki i Informatyki