Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat w sprawie powołania Zespołów Sterujących Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB) - komunikat
z dnia z 21 września 2020 roku

Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage - komunikat z dnia 9 lipca 2020 r. 

Zmiany członków Zespołu Sterującego POB BioS - komunikat z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiana członków Zespołu Sterującego POB Heritage- komunikat z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 

POB Heritage

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
dr hab. Tomasz Bilczewski,
prof. UJ, 

dr hab. Magdalena Siwiec,
prof. UJ

Wydział Polonistyki

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Krzysztof Loska

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

prof. dr hab. Roman Sosnowski

dr hab. Maria Jodłowiec

Wydział Filologiczny

dr hab. Sławomir Sprawski,
prof. UJ

prof. dr hab. Piotr Krasny

Wydział Historyczny

POB FutureSoc

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, 

dr hab. Jerzy Rosiński,
prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Marek Drewnik

dr hab. Grzegorz Micek,
prof. UJ

Wydział Geografii
i Geologii

dr Mateusz Hohol

dr Tomasz Miller

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Wydział Prawa
i Administracji

dr hab. Michał Wierzchoń,
prof. UJ

dr hab. Jacek Nowak,
prof. UJ

Wydział Filozoficzny

POB Anthropocene

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Bolesław Domański, 

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ

Wydział Geografii
i Geologii

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Barbara Iwańska,
prof. UJ

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

Wydział Prawa
i Administracji

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

dr hab. Łukasz Gacek,
prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Piotr Niemiec,
prof. UJ

dr Tomasz Kapela

Wydział Matematyki
i Informatyki

prof. dr hab. Piotr Salabura

dr hab. Marian Soida,
prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

dr hab. Paweł Wydro,
prof. UJ

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Wydział Chemii

POB BioS

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Jolanta Jura, 

prof. dr hab. Artur Osyczka

Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

dr hab. Katarzyna Marzec

Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków (JCET)

dr Danuta Earnshaw zd. Mossakowska,
prof. UJ

dr hab. inż. Paweł Łabaj

Małopolskie Centrum Biotechnologii

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

dr Tomasz Wróbel

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz,
prof. UJ

prof. dr hab. Wiesław Babik

Wydział Biologii

 

POB qLife

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Rafał Olszanecki, 

prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

dr hab. Katarzyna Marzec

Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków (JCET)

prof. dr hab. Jacek Sapa

prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Marcin Waligóra,
prof. UJ

dr hab. Christoph Sowada,
prof. UJ

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Michał Wierzchoń,
prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

 

POB SciMat

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Wojciech Macyk, 

prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Wydział Chemii

prof. dr hab. Piotr Salabura

prof. dr hab. Franciszek  Krok

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

prof. dr hab. Jacek Szade

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

Wydział Matematyki
i Informatyki

 

POB DigiWorld

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, 

dr hab. Paweł Węgrzyn

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Wojciech Macyk

prof. dr hab. Artur Michalak

Wydział Chemii

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dr hab. Grzegorz Kuca

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Roman Sosnowski

dr hab. Jan Rybicki

Wydział Filologiczny

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Ewa Trojnar,
prof. UJ

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Maciej Ulas,
prof. UJ

dr Bartosz Zieliński

Wydział Matematyki
i Informatyki

dr hab. Michał Wierzchoń,
prof. UJ

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Wydział Filozoficzny

dr hab.  Patrycja Wójcik-Tabol, 
prof. UJ

prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Geografii
i Geologii