Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ul. Czapskich 4, pokój 118 (I piętro)
31-110 Kraków
e-mail: biuro.id@uj.edu.pl

oraz

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
30-387 Kraków
tel. 12 664 64 70

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: utworzenia Biura ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Edyta Nowak - Kierownik Biura (pokój 131)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 20

Aneta Łapczuk, Zastępca Kierownika Biura (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 24

Anna Anioł-Mazurek (pokój 118)
e-mail: anna.aniol-mazurek@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 41

Joanna Dziedzic
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90

tel.: 12 664 64 60

Dominika Gierlach
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel.: 12 664 64 70

Natalia Baster
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90

tel.: 12 664 63 09

Bartłomiej Konecko (pokój 118)
e-mail: bartek.konecko@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 21

Agnieszka Majda (obsługa GATEs)
e-mail: agnieszka.majda@uj.edu.pl
tel.: 12 664 42 04

Małgorzata Radoń (pokój 118)
e-mail: malgorzata.radon@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 23

Sławomir Mosur (pokój 118)
tel.: 12 663 30 31
 
Wydział Prawa i Administracji, ul. Karola Olszewskiego 2, pok. 310
Waldemar Boczar
tel.: 12 663 15 58
 
Wydział Filologiczny, ul. Czapskich 4, pok. 305
Marta Ćwir-Biborska
e-mail: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl
tel. 12 663 18 81
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Reymonta 4, pok. 235
Elżbieta Binczycka-Gacek
e-mail: e.binczycka-gacek@uj.edu.pl
tel.: 12 663 25 66
 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, pok. p. 0.227 
Magdalena Szlag
e-mail: magdalena.szlag@uj.edu.pl
tel.: 12 664 56 54