Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 

ul. Czapskich 4, pokój 118 (I piętro)
31-110 Kraków
e-mail: biuro.id@uj.edu.pl

 
 
 

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: utworzenia Biura ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aneta Łapczuk, P.o. Kierownika Biura
POB FutureSoc, POB Heritage (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 24

Bartłomiej Adamczyk, Zastępca Kierownika Biura, Koordynator ds. organizacyjnych i systemowych

POB Anthropocene, POB DigiWorld (pokój 131)
e-mail: bartek.adamczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 21

Maria Wykręt, Koordynator ds. zatrudnień i wynagrodzeń ID.UJ
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
tel.: 12 664 63 10
 
Joanna Dziedzic, Koordynator ds. projektów flagowych i działań w jednostkach
POB BioS; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (pokój 131)

tel.: 12 663 30 39

Małgorzata Radoń, Koordynator ds. rozliczeń wyjazdów służbowych w ramach programu ID.UJ
Wydział Filologiczny (pokój 118)
e-mail: malgorzata.radon@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 23

Dominika Gierlach, Koordynator ds. wsparcia dla studentów i doktorantów
POB SciMat, SOLARIS, minigranty POB na Wydziale Filozoficznym 
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Research Support Module (pokój 118)
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 61

Waldemar Boczar, Wydział Prawa i Administracji
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Redaktor strony internetowej, działania promocyjne IDUJ
tel.: 12 663 30 31
 
Patrycja Wosik, minigranty POB na Wydziale Polonistyki, PF Critical Heritage Studies Hub (pokój 118)
e-mail: patrycja.wosik@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 41
 
Teresa Borstyn, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Reymonta 4, pok. 228
e-mail: teresa.borstyn@uj.edu.pl
tel.: 12 663 27 47
 

Marzena Dziarnowska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Reymonta 4, pok. 228
e-mail: marzena.dziarnowska@uj.edu.pl
tel.: 12 663 25 66

Magdalena Szlag, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, pok. p. 0.227
e-mail: magdalena.szlag@uj.edu.pl
tel.: 12 664 56 54
 
Joanna Madyda-Popiel, Wydział Filozoficzny (pokój 305)
e-mail: joanna.madyda-popiel@uj.edu.pl
tel.: 12 663 18 81
 

Dagmara Wójcik, działania z zakresu "przestrzeń dla nauki" (pokój 118)
e-mail: dagmara2.wojcik@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 62

Marek Czubaj, minigranty POB na Wydziale Historycznym (pokój 131)
e-mail: marek.czubaj@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 48