Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis obszaru badawczego

Współczesny rozwój technologii w istotnym stopniu opiera się na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych materiałów, zapewniających oszczędność energii, większą wytrzymałość jak i ich zastosowanie w nowoczesnych technologiach produkcji. Działania te wymagają współpracy ludzi reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. Zakres POB obejmuje nauki ścisłe, takie jak: fizyka, materiałoznawstwo, chemia czy matematyka.
 

Ogłoszenia i komunikaty

  1. Powołanie Zespołu Wykonawczego POB SciMat - komunikat z 28 maja 2020 roku

Konkursy

Aktualnie brak otwartych konkursów

Zespół Sterujący

Członkowie

Zastępcy członków

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Chemii

prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski

prof. dr hab. Franciszek Krok

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

prof. dr hab. Jacek Szade

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Koordynator

dr hab. Piotr Cyganik, prof. UJ - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej