Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210408

Minigranty naukowe dla pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2021 - zakończony

Data: 08.04.2021 - 06.05.2021
Organizator: POB SciMat
Minigranty naukowe dla pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2021 - zakończony

Konkurs Minigranty naukowe dla pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2021 organizowany jest w ramach POB SciMat na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI). Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju naukowego pracowników WMiI oraz zwiększenie potencjału aplikacyjnego pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień doktora.

WYNIKI: Listy laureatów konkursu znajdują się w PLIKACH DO POBRANIA.

Gratulujemy!

 

Podstawowe informacje o warunkach konkursu:

 • Konkurs kierowany jest wyłącznie do pracowników WMiI posiadających co najmniej stopień doktora.

 • Minigranty podzielone są na dwie kategorie:

 1. minigranty dla doświadczonych naukowców (tj. nauczycieli akademickich, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 40 rok życia),
 2. minigranty dla młodych naukowców (tj. nauczycieli akademickich, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 40 roku życia; wiek ten jest zwiększony o przebyte urlopy zgodnie z regulaminem konkursu).
 • Środki finansowe przyznane w konkursie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji minigrantu, koszty podróży i pobytu krajowych i zagranicznych gości naukowych, wyjazdy naukowe, zakup aparatury badawczej, usługi zewnętrzne (np. tłumaczenie, korekta językowa).

 • Maksymalna kwota finansowania pojedynczego projektu zależy od jego typu i wynosi: 50 000 zł dla doświadczonego naukowca a 30 000 zł dla młodego naukowca. Okres trwania minigrantu nie może przekroczyć 12 miesięcy od momentu przyznania finansowania.

 • Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 8 kwietnia 2021 do 6 maja 2021.

 • Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca powinien:

 1. Wypełnić formularz online na stronie konkursu: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs/Overview/74
 2. Wypełnić i załączyć formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony konkursu w formacie .docx lub .odt
 3. Przygotować i załączyć w formacie pdf merytoryczny opis projektu (maksymalnie 2 strony A4).
Pliki do pobrania
Regulamin minigrantów naukowych dla pracowników naukowych WMiI w ramach POB SciMat
Lista laureatów (młodzi naukowcy)
Lista laureatów (doświadczeni naukowcy)
Lista rankingowa (młodzi naukowcy)
Lista rankingowa (doświadczeni naukowcy)