Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2021

20210916
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Dofinansowanie Open Access w POB SciMat 2021 - konkurs zawieszony

Data: 16.09.2021 - 03.01.2022
Organizator: POB SciMat
Dofinansowanie Open Access w POB SciMat 2021 - konkurs zawieszony

WAŻNE: Informujemy, że z powodu restrukturyzacji administracji IDUJ realizacja projektu OA SciMat została zawieszona do odwołania. Informacja o ponownym otwarciu projektu będzie zamieszczona na stronie projektu SciMat i stronach Wydziałów zaangażowanych w ten projekt.  

 

Konkurs Open Access SciMat 2021 organizowany jest w ramach POB SciMat na Wydziale Chemii, Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz w Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Konkurs ten ma na celu wsparcie finansowania publikacji naukowych w modelu open access w czasopismach, którym przyznano 140 lub 200 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki. W przypadku publikacji w czasopismach przyporządkowanych do dyscyplin: matematyka lub informatyka możliwe jest również uzyskanie finansowania dla prac ukazujących się w czasopismach, którym przypisano 100 punktów pod warunkiem, że współczynnik AIS danego czasopisma ma wartość powyżej 0,9.

Podstawowe informacje o warunkach konkursu Open Access SciMat 2021:

  • do złożenia wniosku konkursowego uprawniony jest autor korespondencyjny pracy (autor współ-korespondencyjny jest równoważny)
  • autor korespondencyjny musi być pracownikiem jednej z jednostek współdziałających w ramach POB SciMat w Uniwersytecie Jagiellońskim (autor współ-korespondencyjny jest równoważny)
  • wartość dofinansowania, jakie można uzyskać w ramach wniosku złożonego w konkursie może wynieść maksymalnie 20 000 PLN (brutto, łącznie z podatkiem VAT)
  • zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków począwszy od 16 września 2021
  • szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie konkursu

Formularz wniosku STREFA ID.UJ :

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu
Wskazówki dla aplikantów