Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210408

Minigranty naukowe dla początkujących naukowców na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ 2021 - zakończony

Data: 08.04.2021 - 06.05.2021
Organizator: POB SciMat
Minigranty naukowe dla początkujących naukowców na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ 2021 - zakończony

Konkurs Minigranty naukowe dla początkujących naukowców na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ 2021 organizowany jest w ramach POB SciMat na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI). Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju naukowego WMiI oraz zwiększenie potencjału aplikacyjnego studentów i doktorantów UJ.

WYNIKI: Lista laureatów konkursu znajduje się w PLIKACH DO POBRANIA.

Gratulujemy!

 

Podstawowe informacje o warunkach konkursu:

 • Konkurs kierowany jest wyłącznie do studentów studiów I i II stopnia prowadzonych przez WMiI oraz uczestników studiów doktoranckich III stopnia prowadzonych przez WMiI i doktorantów ścieżek kształcenia matematyka lub informatyka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.

 • Wniosek musi wskazywać opiekuna naukowego, który wyraził zgodę na objęcie opieki nad projektem. W przypadku doktoranta jest to jego promotor, o ile został powołany, lub opiekun naukowy.

 • Środki finansowe przyznane w konkursie mogą być przeznaczone jedynie na zakup aparatury badawczej (laptop, tablet itp.) lub wyjazdy naukowe obejmujące uczestnictwo w konferencjach oraz wizyty w ramach współpracy naukowej.

 • Maksymalna kwota finansowania pojedynczego projektu wynosi 5000 zł.

 • Czas realizacji minigrantu nie może przekroczyć 12 miesięcy od momentu uzyskania finansowania.

 • Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 8 kwietnia 2021 do 6 maja 2021.

 • Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca powinien:

 1. Wypełnić formularz online na stronie konkursu: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs/Overview/75
 2. Wypełnić i załączyć formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony konkursu w formacie .docx lub .odt
 3. Załączyć w formacie pdf opis merytoryczny projektu (max. 2 strony A4).
 4. Załączyć w formacie pdf podpisaną opinię i deklarację opiekuna naukowego.
 5. Załączyć w formacie pdf dwie opinie pracowników naukowych WMiI (poza opiekunem).
Pliki do pobrania
Regulamin minigrantów naukowych dla początkujących naukowców na WMiI w ramach POB SciMat
Lista laureatów (początkujący naukowcy)