Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210115

Drugie spotkanie informacyjne POB HERITAGE

Drugie spotkanie informacyjne POB HERITAGE

15 stycznia 2021, godz. 15:00, na platformie MS Teams

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne POB HERITAGE, podczas którego przedstawimy harmonogram konkursów POB Heritage w 2021 roku. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania szczegółowych warunków i założeń najbliższych konkursów:  

  • Tłumaczenia i korekty językowe tekstów naukowych
  • Research 2 Research – współpraca badawcza na tworzenie grup i platform badawczych.  

Spotkanie odbędzie się w piątek, 15 stycznia 2021 o godzinie 15:00 na platformie Microsoft Teams. 

Link do spotkaniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIzZWI0NDQtMjc4My00NTJjLWFhZDgtMGZkYmFkNjUyNzEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c0341acf-d191-463a-8021-129f03405eec%22%7d