Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210409

Spotkanie informacyjne POB Heritage

Data: 09.04.2021
Czas rozpoczęcia: 15:00
Miejsce: MS Teams
Organizator: POB Heritage
Spotkanie informacyjne POB Heritage

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione kwestie zbliżających się konkursów na PLATFORMY i GRUPY BADAWCZE.

Spotkanie odbędzie się we piątek, 9 kwietnia o godzinie 15:00 na platformie TEAMS.

Do wydarzenia można dołączyć:

  • poprzez link do spotkania
  • poprzez dołączenie do zespołu MS Teams za pomocą kodu: bklbmlt (w aplikacji: Zespoły > Dołącz do zespołu lub utwórz nowy > Dołącz do zespołu, wpisując kod)

 

Celem platformy badawczej jest stworzenie zespołu naukowego prowadzącego interdyscyplinarne, innowacyjne badania o znaczeniu międzynarodowym. Platforma badawcza przygotowuje projekty badawcze, publikacje i projekty działań w otoczeniu społecznym lub gospodarczym.

Do zadań platformy badawczej należy w szczególności organizacja:

  • seminarium badawczego – tzn. spotkania seminaryjnego z ekspertami_ami, w tym z ekspertami_kami afiliowanymi w zagranicznych ośrodkach badawczych, tematycznie związanego z problematyką badawczą platformy badawczej, odbywającego się w sposób regularny. Seminaria badawcze mogą być włączane do modułu zajęć w szkole doktorskiej.
  • konferencji naukowych lub warsztatów. Platforma badawcza powinna zorganizować konferencję naukową lub warsztaty;
  • wykładów otwartych. Platforma badawcza powinna zorganizować co najmniej jeden wykład tego typu, upowszechniający wyniki prowadzonych badań.

 

Celem grup badawczych jest podjęcie międzynarodowej współpracy badawczej, której zakładanym efektem będzie jeden z rezultatów:

  • publikacja monografii zbiorowej w wydawnictwie międzynarodowym II poziomu wykazu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub innym wydawnictwie uznanym przez Komisję za istotne dla rozwoju danej dyscypliny naukowej lub special issue w międzynarodowym czasopiśmie naukowym;
  • złożenie wniosku o międzynarodowy grant badawczy.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół POB Heritage