Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis

Zarządzanie nowoczesnym uniwersytetem wymaga refleksji strategicznej, która nie skupia się na bieżących problemach
i wyzwaniach, ale pozwala wypracować rozwiązania, które pozwolą szybko i efektywnie reagować w przyszłości na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Uniwersytet nie może operować na zasadzie reaktywności, ale powinien ciągle „wymyślać się na nowo”. By zrealizować ten cel, trzeba stworzyć mechanizmy obejmujące przeprojektowane modele zarządzania uniwersytetem, wprowadzenie nowoczesnych metod analiz strategicznych oraz planowania (np. scenariusze działania), integrację poziomów zarządzania uniwersytetem poprzez harmonizację celów działań oraz doskonalenie procesów komunikacji, a także stworzenie struktur organizacyjnych wspierających procesy refleksji strategicznej.

Realizacja tego celu odbywać się będzie, m.in. dzięki utworzeniu specjalnej jednostki uniwersyteckiej  The Future University Lab - FUL. FUL będzie rodzajem uniwersyteckiego think-and-do tank, w którym „uniwersytet permanentnie wymyśla siebie na nowo".

Zadania FUL obejmą:

  • kreowanie idei uniwersytetu i określanie kierunków rozwoju uniwersytetów w przyszłości,
  • wypracowywanie nowych formatów działalności uniwersytetu we wszystkich wymiarach (badania naukowe, edukacja, trzecia misja, współpraca międzynarodowa),
  • monitorowanie i ewaluacja działalności Uczelni,
  • działalność ekspercką (tworzenie raportów, opinii, benchmarków, propozycji legislacyjnych),
  • rewizję i opracowywanie strategicznych planów rozwoju Uczelni.

Kordynator: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych