Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis

Jednym z najważniejszych sposobów wywierania wpływu na rozwój światowej nauki jest pozyskiwanie i udział w grantach badawczych o charakterze międzynarodowym. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania takich grantów wymaga podjęcia kompleksowych działań, które obejmować muszą odpowiedni system zachęt do aplikowania o granty, mechanizmy tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych oraz mechanizmy wspierające administracyjną obsługę procesu aplikowania o grant  i  jego realizacji. Co ważne, mechanizmy te muszą być odpowiednio zintegrowane i posługiwać się innowacyjnymi narzędziami zarządzania.
Cel ten realizowany będzie poprzez następujące działania: Program motywacyjny, R2R-Współpraca badawcza, Fundusz wyjazdowy, Konferencje i seminaria, Administrowanie badaniami.


Koordynator: mgr Elżbieta Wito – Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów