Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
dr hab. Tomasz Bilczewski,
prof. UJ

Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Wydział Prawa
i Administracji

prof. dr hab. Krzysztof Loska

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Wydział Filozoficzny

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

Wydział Filologiczny

dr hab. Sławomir Sprawski,
prof. UJ

Wydział Historyczny

 

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Marek Drewnik

Wydział Geografii
i Geologii

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Wydział Zarządzaia i Komunikacji Społecznej

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Wydział Filozoficzny

 

 

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Marek Drewnik

Wydział Geografii
i Geologii

prof. dr hab. Krzysztof Loska

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Bartosz Brożek

Wydział Prawa
i Administracji

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Piotr Niemiec,
prof. UJ

Wydział Matematyki
i Informatyki

prof. dr hab. Piotr Salabura

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Wydział Filozoficzny

prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Chemii

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Artur Osyczka

Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków (JCET)

dr Danuta Earnshaw zd. Mossakowska,
prof. UJ

Małopolskie Centrum Biotechnologii

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

Wydział Biologii

 

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Rafał Olszanecki, 

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Jagiellońskie Centrum
Rozwoju Leków (JCET)

prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Wydział Farmaceutyczny UJ CM

dr hab. Marcin Waligóra,
prof. UJ

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Wydział Filozoficzny

 

Członkowie

Jednostka

Przewodniczący Zespołu:
prof. dr hab. Wojciech Macyk

Wydział Chemii

prof. dr hab. Piotr Salabura

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Stankiewicz

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris

prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

Wydział Matematyki
i Informatyki

 

Członkowie

Jednostka

Przewodnicząca Zespołu:
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak 

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

dr hab. Piotr Pietrzyk

Wydział Chemii

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Wydział Prawa
i Administracji

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

Wydział Filologiczny

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

dr hab. Maciej Ulas,
prof. UJ

Wydział Matematyki
i Informatyki

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Wydział Filozoficzny

prof. dr hab.  Michał Gradziński

Wydział Geografii
i Geologii