Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2020

20201214
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Minigranty badawcze w POB Heritage 2020

Data: 14.12.2020 - 15.01.2021
Minigranty badawcze w POB Heritage 2020

POB Heritage ogłasza konkurs na projekty Minigrantów Heritage 2020 na realizację projektów związanych z obszarami zdefiniowanymi w Strategii POB Heritage oraz na upowszechnianie ich wyników. Minigrant służy w szczególności wsparciu realizacji teoretycznych lub empirycznych badań wstępnych lub budujących współpracę z otoczeniem uczelni. Projekty mogą być realizowane w każdej z sześciu priorytetowych domen badawczych zdefiniowanych w Strategii POB Heritage (zakładka „Strategia 2020 - 2025” na stronie https://id.uj.edu.pl/heritage).

Zgodnie z zasadą 4*I zgłoszenia projektów powinny obejmować badania o charakterze interdyscyplinarnym, innowacyjnym i międzynarodowym lub tzw. trzecią misją uczelni. Zadania nie mogą być finansowane z innych źródeł.

Do składania wniosków zapraszamy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-technicznych (którzy złożyli oświadczenie na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doktorantów UJ. Przyjmowane będą zarówno wnioski indywidualne, jak i grupowe.

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł na okres do 12 miesięcy. Pula konkursu wynosi 850 000 zł. Konkurs finansowany jest z działania „Program motywacyjny”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim od 14 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem systemu aplikacyjnego  https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej: regulaminem i kryteriami oceny. Wśród plików do pobrania znajduje się również wzór wniosku, który będą Państwo uzupełniali on-line w systemie https://strefaid.uj.edu.pl. (zob.: PLIKI DO POBRANIA).

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB Heritage w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: pobheritage@uj.edu.pl podając w temacie wiadomości [Minigranty 2020].


Zapraszamy również na stronę POB Heritage na Facebooku

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania minigrantów w ramach POB Heritage w programie strategicznym ID.UJ
pdf
OGŁOSZENIE MiniGRANTY POB Heritage (edycja 1)