Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Zakończone nabory:

Stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ

 • Zakres: humanistyka cyfrowa
 • Termin składania dokumentów minął: 15.11.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Prawa i Administracji

 • Dyscyplina: nauki prawne
 • Zakres: badania nad zrównoważonością i zrównoważonym rozwojem 
 • Termin składania dokumentów minął: 30.09.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko profesora uczelni na Wydziale Matematyki i Informatyki

 • Dyscyplina: matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie tematycznym zgodnym z domenami badawczymi POB Anthropocene: Earth System science (ESS) lub Adaptation, Sustainability, Advancement, Protection (ASAP) lub  Emerging Fields (EF) (dokładny opis domen badawczych można znaleźć na stronie https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia).
 • Termin składania dokumentów minął: 07.06.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko profesora uczelni na Wydziale Filozoficznym

 • Zakres: transformacja cyfrowa społeczeństwa, w szczególności interfejsy człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcje człowiek-robot
 • Termin składania dokumentów minął: 01.06.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko profesora uczelni na Wydziale Matematyki i Informatyki

 • Dyscyplina: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI)
 • Termin składania dokumentów minął: 28.02.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.


Stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Dyscyplina: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Zakres: powiązany z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) algorytmy uczenia maszynowego, (ii) metody akceleracji obliczeń rozproszonych, (iii) metody statystyczne w analizie danych wielowymiarowych
 • Termin składania dokumentów minął: 31.01.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

Zakończone nabory:

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 • Dyscyplina: matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Zakres: Earth System Science (ESS) lub Adaptation, Sustainability, Advancement, Protection (ASAP) lub Emerging Fields (EF)
 • Termin składania dokumentów minął: 03.04.2022 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

 • Zakres: badania nad antropocenem
 • Termin składania dokumentów minął: 31.12.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko adiunkta na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

 • Dyscyplina: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI)
 • Termin składania dokumentów minął: 05.12.2021r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym UJ

 • Dyscyplina: informatyka lub językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • Zakres: humanistyka cyfrowa
 • Termin składania dokumentów minął: 15.11.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ

 • Zakres: humanistyka cyfrowa
 • Termin składania dokumentów minął: 15.11.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym

 • Zakres: transformacja cyfrowa społeczeństwa
 • Termin składania dokumentów minął: 15.09.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Geografii i Geologii

 • Zakres: badania nad antropocenem
 • Termin składania dokumentów minął: 31.08.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Zakres: zastosowania technik obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI)
 • Termin składania dokumentów minął: 31.08.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym osoba przystępująca do konkursu stopień doktora musiała otrzymać na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Stanowisko adiunkta na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ:

 • Dyscyplina: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI)
 • Termin składania dokumentów minął: 29.08.2021
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne lub nauki o komunikacji społecznej i mediach.
 • Termin składania dokumentów minął: 16.08.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Filozoficznym

 • Dziedzina: 1. nauki społeczne 2. nauki społeczne
 • Dyscyplina: 1. psychologia 2. nauki socjologiczne (lub pokrewne)
 • Termin składania dokumentów minął: 16.08.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: 1. LINK. 2. LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 • Dziedzina: nauki społeczne
 • Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości lub psychologia.
 • Termin składania dokumentów minął: 06.08.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

 • Zakres: 1. badania metanaukowe lub data science; 2. badania nad umysłem i poznaniem
 • Termin składania dokumentów minął: 11.07.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: 1. LINK; 2. LINK

 

Stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji

 • Zakres: związki między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi
 • Termin składania dokumentów minął: 11.07.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Geografii i Geologii

 • Zakres: 1. zmiany przestrzenne w sferze gospodarczej i społecznej i ich uwarunkowania, kreowanie nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych na zdarzenia ekstremalne, idei zrównoważonego rozwoju i konsumpcji; 2. zmiany przestrzenne w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej oraz odporności układów miejskich lub wiejskich na wyzwania przyszłości, zrównoważony rozwój miast lub obszarów wiejskich
 • Termin składania dokumentów minął: 11.07.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria obu stanowisk: LINK.

 

Stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym

 • Zakres: transformacja cyfrowa społeczeństwa, w szczególności interfejsy człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcje człowiek-robot
 • Termin składania dokumentów minął: 01.06.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

 

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii

 • Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI) do analizy danych przestrzennych dotyczących sfery ekonomicznej, społecznej i kulturowej
 • Termin składania dokumentów minął: 05.04.2021
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK

 

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii

 • Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku
 • Zakres: zaawansowane metody obliczeniowych lub sztuczna inteligencja (AI) do analizy środowiskowych danych przestrzennych, w tym danych obserwacyjnych Ziemi
 • Termin składania dokumentów minął: 05.04.2021
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK

 

Dwa stanowiska adiunktów na Wydziale Matematyki i Informatyki

 • Dyscyplina: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Zakres: zaawansowane metody obliczeniowe lub sztuczna inteligencja (AI)
 • Termin składania dokumentów minął: 28.02.2021 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.


Dwa konkursy na stanowiska adiunkta w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Zakończone nabory:

Stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Dyscyplina: fizyka
 • Zakres: prace doświadczalne bezpośrednio powiązane z tematyką projektu „Understanding and controlling surface manipulation and wear processes on the nanoscale”
 • Termin składania dokumentów minął: 09.06.2022 r.
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.