Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

sierpień 2021

20210816
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ

Data: 16.08.2021 - 15.11.2021
Kontakt: filolog@uj.edu.pl
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ

POB Digiworld UJ informuje o ogłoszeniu konkursowym na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie humanistyki cyfrowej.

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:                                          

 1. posiadają co najmniej stopień doktora,
 2. posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach i pracach zbiorowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach w zakresie humanistyki cyfrowej,
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym,
 4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Dodatkowo:

 • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki, zarządzania informacją, biblioznawstwa i bibliometryki, edytorstwa, badań archiwalnych i/lub medioznawstwa, posiadać wstępne doświadczenia w zakresie technologii cyfrowych (XML, XQuery, XSLT),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki i/lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 15.11.2021