Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

sierpień 2021

20210816
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ

Data: 16.08.2021 - 15.11.2021
Kontakt: filolog@uj.edu.pl
Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ

POB Digiworld UJ informuje o ogłoszeniu konkursowym na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie humanistyki cyfrowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116  ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.: publikacji w renomowanych czasopismach lub wystąpień na renomowanych konferencjach poświęconych humanistyce cyfrowej w latach 2014-2021;

3) posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami;

4) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

5) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Dodatkowo:

 • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w zakresie humanistyki cyfrowej, na styku nauk humanistycznych, w szczególności nauk filologicznych i informatyki, niezbędne do prowadzenia działalności naukowej m.in. w zakresie tworzenia i rozwoju edycji cyfrowych, w tym stworzenia założeń i budowy na UJ platformy do edycji cyfrowych źródeł humanistycznych; działania te i kompetencje metodologiczne mają przyczynić się do rozbudowy infrastruktury i rozwinięcia humanistyki cyfrowej na najstarszym polskim uniwersytecie,
 • posiadać umiejętność kierowania zespołem badawczym oraz inicjowania projektów naukowych związanych z procesami cyfryzacji i wirtualnego udostępniania dziedzictwa kulturowego, a także rozwijać refleksję naukową nad technikami i interdyscyplinarnymi metodami badawczymi (ewolucją standardów języków cyfrowych, oprogramowani czy projektowanych multimedialnych środowisk cyfrowych),
 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,
 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym,
 • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oczekiwania (podlegają ocenie po 24 miesiącach zatrudnienia):

 • inicjowanie badań naukowych na styku szeroko pojętej filologii i informatyki, w tym zaprojektowanie i uruchomienie we współpracy z zespołem platformy do edycji cyfrowych źródeł humanistycznych; docelowo (po 5 latach) rozbudowa infrastruktury i rozwinięcie humanistyki cyfrowej na UJ;
 • publikacje w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją; wystąpienia na konferencjach międzynarodowych;
 • składanie afiliowanych na UJ wniosków o granty zewnętrzne polskie lub międzynarodowe;
 • popularyzacja wiedzy poprzez organizację wykładów, warsztatów, szkół letnich humanistyki cyfrowej;
 • angażowanie w interdyscyplinarne prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie humanistyki cyfrowej w wymiarze do negocjacji (zgodnie z Regulaminem pracy UJ).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej

 

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Filologiczny 
Termin składania dokumentów: 15.11.2021