Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2021

20211116
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w zakresie badań nad antropocenem

Data: 16.11.2021 - 31.12.2021
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w zakresie badań nad antropocenem

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w zakresie badań nad antropocenem

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora,
  2. posiadają  dorobek  naukowy  w  postaci  publikacji  w  renomowanych  czasopismach  lub  w  materiałach renomowanych konferencji indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021,
  3. biorą  czynny  udział  w  życiu  naukowym,  przejawiający  się  w  szczególności  w  wystąpieniach  na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,

    ponadto:
     
  4. osoba  przystępująca  do  konkursu  nie  może  być  zatrudniona  na  umowę o  pracę  na  Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/149167217