Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński

W 2019 roku Uniwersytet Jagielloński znalazł się w prestiżowej grupie uczelni, wytypowanych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie 10 najwyżej ocenionych uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.  

Wszyscy laureaci programu IDUB w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 10%. Program, który na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjął akronim ID.UJ, umożliwi uczelni wzmocnienie takich obszarów, jak: partnerstwo międzynarodowe, zdobywanie grantów badawczych, przeprowadzanie innowacyjnych badań, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii.

 

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Zwiększenie subwencji budżetowej
Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dofinansowanie: 78 084 120 zł rocznie
Całkowita wartość: 468 504 720 zł

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety