Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsi laureaci naboru “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

Pierwsi laureaci naboru “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, jest realizowane działanie, którego celem jest finansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).   

 

Pierwsze beneficjentki już skorzystały z dofinansowania i wzięły udział w wybranych przez siebie szkoleniach. 

 

Pani dr Gabriela Wyszogrodzka-Gaweł z Zakładu Farmacji Społecznej wybrała szkolenie on-line pt. „Incorporating population variability into mechanistic prediction of PK and modeling PK/PD” organizowane przez Simcyp Certara UK, które dotyczyło metod i narzędzi mechanistycznego, opartego o fizjologię modelowania podania leków i opracowywania mechanistycznych korelacji in vitro-in vivo (IVIVC). Wykłady oraz ćwiczenia pozwoliły nabyć Pani Doktor umiejętności tworzenia modeli PBPK, przewidywania klirensu metabolicznego, efektów interakcji lekowych, modelowania dystrybucji leków do organów i tkanek oraz zdobyć wiedzę z zakresu wpływu transporterów i krążenia jelitowo-wątrobowego na kinetykę leków i  interakcje, wpływu zmienności wewnątrzosobniczej oraz zmian kinetyki leków w rożnych populacjach docelowych. Podczas ćwiczeń wykorzystywane było oprogramowanie Simcyp Simulator. 

 

Pani mgr inż. Teresa Płatek z Pracowni Biologii Molekularnej WL wybrała kurs stacjonarny. Uczestniczyła w 3-dniowych warsztatach szkoleniowych pt. ”Next-Generation sequencing data analysis – Workshop for beginners” w dniach 7-9.07.2022 w Warszawie zorganizowanych przez firmę SEQme.  Program warsztatów obejmował podstawy analizy bioinformatycznej wyników sekwencjonowania następnej generacji (NGS), a w szczególności oceny jakości surowych danych oraz wykonywania podstawowych etapów analizy pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej. W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawami metody, etapami sekwencjonowania, różnicami technologicznymi oraz możliwościami zastosowania w badaniach naukowych. Zostały zaprezentowane również dostępne darmowe programy do analizy bioinformatycznej. Umiejętności nabyte w trakcie kursu zostaną wykorzystane przez Panią magister przy analizie posiadanych już wyników sekwencjonowania NGS oraz umożliwią dalsze wykorzystanie techniki sekwencjonowania NGS w  realizacji projektów własnych oraz projektów Katedry. 

 

Z kolei Pani dr hab. Barbara Wiśniowska z Zakładu Farmacji Społecznej wzięła udział w  szkoleniu pt. „Non-oral absorption” organizowanym przez Simcyp Certara UK w formie on-line.  Tematyka kursu dotyczyła metod i narzędzi mechanistycznego, opartego o fizjologię modelowania miejscowego podania leków, opracowywania mechanistycznych korelacji in vitro-in vivo (IVIVC) oraz przeprowadzania wirtualnych badań biorównoważności (VBE). Wykłady oraz ćwiczenia pozwoliły nabyć umiejętności niezbędne do przygotowania modeli PBPK dla leków podawanych na skórę i błony śluzowe z uwzględnieniem postaci leku i  zachodzących w niej przemian. Zaprezentowane zostały także cele i metody  opracowywania korelacji IVIV. Podczas ćwiczeń wykorzystywane było oprogramowanie Simcyp Simulator, model Multi-Phase Multi-Layer (MPML) MechDermA oraz moduł IVPT. 

 

Kosztów udziału w szkoleniu są finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki
Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki
Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu