Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 

ul. Czapskich 4, pokój 118 (I piętro)
31-110 Kraków
e-mail: biuro.id@uj.edu.pl

 
 
 

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: utworzenia Biura ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aneta Łapczuk, P.o. Kierownika Biura, Zastępca Kierownika Biura, POB FutureSoc (pokój 118)
e-mail: aneta.lapczuk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 24

Bartłomiej Adamczyk, Koordynator ds. organizacyjnych i systemowych, Zastępca Kierownika Biura,

POB Anthropocene, POB DigiWorld, Wydział Geografii i Geologii (pokój 119)
e-mail: bartek.adamczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 21

Joanna Dziedzic, Koordynator ds. projektów flagowych i działań w jednostkach, POB BioS; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Wydział Biologii, MCB, JCET (pokój 119)

tel.: 12 663 30 39

Dominika Gierlach, Koordynator ds. wsparcia dla studentów i doktorantów, POB SciMat, SOLARIS (pokój 118)
e-mail: dominika.kepa@uj.edu.pl
tel.: 12 664 38 61

Agnieszka Majda, obsługa GATEs
ul. Reymonta 4, pok. 328
e-mail: agnieszka.majda@uj.edu.pl
tel.: 12 663 27 48

Małgorzata Radoń, Wydział Filologiczny (pokój 118)
e-mail: malgorzata.radon@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 23

Sławomir Mosur, POB Heritage, Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki (pokój 118)
tel.: 12 663 30 31
 
Patrycja Wosik (pokój 118)
e-mail: patrycja.wosik@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 41
 
Maria Wykręt, Koordynator ds. zatrudnień i wynagrodzeń ID.UJ
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
ul. Gronostajowa 9, pokój 0.90
tel.: 12 664 63 10
 
Waldemar Boczar, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
ul. Karola Olszewskiego 2, pok. 310
tel.: 12 663 15 58
 
Teresa Borstyn, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Reymonta 4, pok. 228
e-mail: teresa.borstyn@uj.edu.pl
tel.: 12 663 27 47
 
Magdalena Szlag, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, pok. p. 0.227
e-mail: magdalena.szlag@uj.edu.pl
tel.: 12 664 56 54