Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SocietyNow! #Konkurs 1

Program, którego celem jest prowadzenie działalności eksperckiej i badań naukowych, a także działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej poświęconych analizie społecznych skutków pandemii COVID-19.

Szanowni Państwo!

W ramach programu IDUB uruchomiony zostaje program SocietyNow! – konkurs #1, którego celem jest m.in. prowadzenie działalności eksperckiej i badań naukowych poświęconych analizie społecznych skutków pandemii COVID-19.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie mini-projektów, których celem byłoby przygotowanie analiz, rekomendacji, a także projektów dalszych badań naukowych i działalności eksperckiej związanej z szeroko pojętymi społecznymi skutkami obecnego kryzysu epidemiologicznego. W szczególności, oczekujemy zgłoszeń związanych z trzema problemami:

(1) Instrumenty polityki gospodarczej i społecznej w warunkach epidemii i innych sytuacji nadzwyczajnych oraz ich wymiar prawny i polityczny. Ewaluacja tarczy antykryzysowej, rekomendacje bieżące i wnioski systemowe.

(2) Między bezpieczeństwem i wolnością. Prawne, ekonomiczne, społeczne i psychologiczne aspekty wyjścia   z „narodowej kwarantanny” – scenariusze, mechanizmy, instrumenty, ryzyka.

(3) Komunikacja społeczna w sytuacji kryzysowej na przykładzie obecnego stanu pandemii: analiza i rekomendacje. 

Proponowane projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny i nie muszą ograniczać się do nauk społecznych. Projekty powinny obejmować: (1) zwięzły opis i (2) uzasadnienie celów, (3) znaczenie projektu, (4) skład zespołu projektowego, (5) oczekiwane rezultaty, (6) proponowany budżet. Projekty nie powinny mieć więcej niż 5.000 znaków.

Każdy z projektów ma szansę otrzymać finansowanie w kwocie do 15 tys. zł, które będzie można wykorzystać na dowolne działania związane z projektem, w tym wynagrodzenia dodatkowe. Projekty powinny zakładać uzyskanie przynajmniej częściowych wyników (raporty, analizy, projekty dalszych badań, rekomendacje) do końca maja 2020 r.

Wyboru projektów, które otrzymają finansowanie, dokona zespół ekspertów wskazany przez Przewodniczącego Zespołu Koordynującego IDUB.

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2020 r. na adres idub@uj.edu.pl

Zespół Koordynujący IDUB UJ

Polecamy również
Future Law Lab UJ ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności grup badawczych (research startups)

Future Law Lab UJ ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności grup badawczych (research startups)

Copernicus Festival 2024: "Maszyna"

Copernicus Festival 2024: "Maszyna"

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nabór wniosków w konkursach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Nabór wniosków w konkursach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych