Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200701

Harmonogram konkursów przeprowadzanych w ramach Polityki „Otwartego dostępu” w obszarze POB Heritage w roku 2020

Data: 01.07.2020 - 31.12.2020
Harmonogram konkursów przeprowadzanych w ramach Polityki „Otwartego dostępu” w obszarze POB Heritage w roku 2020

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursów, wymaganych dokumentów, zasad i kryteriów oceny wniosków konkursowych, wzorów wniosków konkursowych, wzorów protokołów zespołu oceniającego oraz maksymalnej wysokości dofinansowania w określonym konkursie zostaną umieszczone na stronie id.uj.edu.pl i POB Heritage po zatwierdzeniu Strategii Rozwoju POB Heritage odpowiednią uchwałą Zespołu Sterującego.

Szczegółowe warunki konkursu na dofinansowanie publikacji artykułu Open Access POB Heritage


Koordynator POB Heritage

Lech Trzcionkowski

Harmonogram konkursów przeprowadzanych w ramach Polityki „Otwartego dostępu” w obszarze POB Heritage w roku 2020

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru

Zakończenie naboru

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs na dofinansowanie publikacji w otwartym dostępie (OA) artykułów i monografii dotyczących problematyki badawczej POB Heritage (I Edycja)

12 października 2020

Nabór ciągły do 31 grudnia 2020

14 dni od złożenia wniosku

Konkurs na dofinansowanie publikacji w otwartym dostępie (OA) monografii dotyczących problematyki POB Heritage
(I Edycja)

12 października 2020

Nabór ciągły do 31 grudnia 2020

14 dni od złożenia wniosku

Konkurs na dofinansowanie korekty językowej (proofreading) artykułów oraz monografii dotyczących problematyki POB Heritage (I Edycja)

1 listopada 2020

Nabór ciągły do 31 grudnia 2020

30 dni od złożenia wniosku

Konkurs na dofinansowanie tłumaczenia na język obcy artykułów lub monografii dotyczących problematyki POB Heritage (I Edycja)

1 listopada 2020

30 listopada 2020

1 grudnia 2020

Konkurs na dofinansowanie czasopisma w modelu OA dla czasopism indeksowanych w bazie SCOPUS

12 października 2020

31.października 2020

15 listopada 2020