Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki

Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki

Zakład Farmakodynamiki korzystając ze wsparcia finansowego POB qLIFE doposażył swoje laboratorium w nowy sprzęt, jakim jest komora z ekranem dotykowym typu Bussey-Saksida, dla myszy lub szczurów. 

Komory Bussey-Saksida z ekranem dotykowym, zaprojektowane są do wydajnej  i wysokoprzepustowej oceny złożonych funkcji poznawczych u myszy i szczurów. Sterowane są przez oprogramowanie umożliwiające stosowanie standardowych oraz niestandardowych procedur testowych. Wszystkie testy obejmują procedury treningowe, a także eksperyment główny oraz predefiniowane algorytmy analizy danych. Warto zaznaczyć, że zakupiony sprzęt umożliwia wykonanie testów z wykorzystaniem ekranów dotykowych, które są bardzo zbliżone do tych, stosowanych w badaniach oceniających funkcje poznawcze u ludzi. W związku z tym wyniki eksperymentów przeprowadzonych z użyciem zakupionej aparatury mają potencjał translacyjny. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe jest testowanie nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu zaburzeń pamięci w różnych jednostkach chorobowych. 

                 

 

 

 

 

 

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Artykuł na stronie POB qLIFE

Polecamy również
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM
Pierwsi laureaci naboru “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”
Pierwsi laureaci naboru “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”
Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu