Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu na minigranty badawcze w DigiWorld 2020

Wyniki konkursu na minigranty badawcze w DigiWorld 2020

Na konkurs nadesłano w terminie 66 zgłoszeń. W wyniku rekomendacji komisji oceniającej do finansowania przyjęto 16 wniosków, tym samym zwiększając całkowitą pulę konkursu do 754 220 zł. Poniżej zamieszczamy informacje dla wnioskujących i laureatów, listę laureatów, skład zespołu ekspertów oraz statystyki konkursowe.

W konkursie można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Do finansowania zakwalifikowano przedsięwzięcia ocenione na co najmniej 16 pkt. Szczegółowe oceny wraz z uzasadnieniem będziemy wprowadzać przez najbliższe dni do systemu digiworld.cm-uj.krakow.pl, gdzie będą do wglądu wnioskodawców.
Pomimo zwiększenia limitu środków, liczba wniosków reprezentujących wysoki poziom proponowanych badań była znacznie większa niż możliwości finansowe. Stąd też o przyznaniu minigrantów decydowały w większości przypadków kryteria interydyscyplinarności badań oraz ich innowacyjności z punktu widzenia strategii POB DigiWorld. Wszystkie zakwalifikowane projekty mają charakter wysoce interdyscyplinarny, a przeważająca większość z nich łączy rozwój nowych metod w zakresie uczenia maszynowego i zaawansowanych technik obliczeniowych z ich innowacyjnymi zastosowaniami w innych dyscyplinach nauki.

Z kierownikami wskazanych projektów będziemy się kontaktować w celu wystawienia pełnomocnictw do dysponowania środkami oraz poinformowania o pozostałych kwestiach organizacyjnych. Ewentualne pytania należy kierować do Biura ID.UJ (bartek.konecko@uj.edu.pl) z kopią do digiworld@uj.edu.pl. W temacie proszę wpisać “[Minigranty DigiWorld 2020/1]”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem!

Lp

Tytuł minigrantu

Kierownik

Dyscypliny badań

Kwota

Okres realizacji
[miesiące]

1

Innowacyjna diagnostyka mikrobiologiczna z zastosowaniem uczenia maszynowego

Bartosz Zieliński

biologia, informatyka techniczna

50 000 zł

10

2

Stabilność reprezentacji ukrytej molekuł w autoenkoderach

Igor Podolak

chemia, farmaceutyka, informatyka

49 880 zł

12

3

Uczenie sieci neuronowych mniej zachłannym algorytmem trenowania

Jacek Tabor

informatyka, informatyka techniczna

50 000 zł

10

4

Aktywność mózgu wzbudzona bodźcem stresowym – funkcjonalny atlas mózgu 3D

Wojciech Solecki

biologia, farmaceutyka, informatyka, psychologia

50 000 zł

12

5

Paired-image database between two microscopes - a novel approach to Deep Learning Microscopy

Zenon Rajfur

biologia, fizyka, informatyka

50 000 zł

12

6

Innowacyjny budżet obywatelski

Stanisław Szufa

informatyka, matematyka, politologia

22 000 zł

12

7

Autouzupełnianie chmur punktów 3D wspomagane sztuczną inteligencją

Przemysław Spurek

fizyka, matematyka, informatyka techniczna

50 000 zł

12

8

Neural Markov Chain Monte Carlo

Piotr Korcyl

fizyka, informatyka techniczna

46 000 zł

6

9

Nie-neuronalne mechanizmy poznawcze i pamięć prostych eukariontów

Bartosz Lisowski

biologia, fizyka

50 000 zł

12

10

Reprezentacja wiedzy i modelowanie semantyczne w analizie narracji

Grzegorz Bryda

informatyka, językoznawstwo, socjologia

50 000 zł

12

11

Analiza danych fMRI z zastosowaniem uczenia maszynowego

Łukasz Struski

matematyka,
medycyna, informatyka techniczna

48 000 zł

12

12

Kontekst Afektywny, Osobowość a Mózg

Krzysztof Kutt

informatyka techniczna, psychologia

48 430 zł

12

13

Bibliografia italianistyki polskiej: cyfrowe repozytorium, digitalizacja tekstów, analiza bibliometryczna

Daniel Słapek

językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, medioznawstwo

48 000 zł

12

14

Rozplątana reprezentacja w modelach generatywnych z zastosowaniem w cheminformatyce

Marek Śmieja

chemia, informatyka

50 000 zł

12

15

Nowoczesne techniki programowania heterogenicznego na przykładzie wyznaczania śladów przelotu cząstek

Grzegorz Korcyl

fizyka, informatyka

42 000 zł

6

16

Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project

Łukasz Wordliczek

informatyka,
politologia

49 910 zł

12

17.

Uczenie maszynowe w rozpoznawaniu faz kwantowej grawitacji

Jakub Gizbert-Studnicki

fizyka, matematyka, informatyka techniczna, telekomunikacja

50 000 zł


12

 


Komisja oceniająca:

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Nalepa, Zakład Technologii Gier WFAIS
 • dr Dariusz Stolicki, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką / INPiSM WSMP
 • prof. dr hab. Jacek Tabor, Katedra Uczenia Maszynowego WMI

Lista ekspertów:

 • dr hab. Marcin Andrzejak, Zakład Chemii Teoretycznej im. K. Gumińskiego WCh
 • dr Magda Gawłowska, Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii WZKS
 • dr hab.Dariusz Latowski, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin WBBB
 • dr hab., prof. UJ Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Zakład – Ośrodek Badań Prasoznawczych WZKS
 • dr hab. Patryk Mach, Zakład Teorii Względności i Astrofizyki WFAIS
 • dr hab., prof. UJ Aleksander Mendyk, Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji WFarm
 • dr hab., prof. UJ Mariusz Mitoraj, Zakład Metod Obliczeniowych Chemii WCh
 • dr Przemysław Pałka
 • dr inż. Krzysztof Rzecki, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej WEAIIB AGH
 • dr hab., prof. UJ Remigiusz Sapa, Zakład Informacji Naukowej WZKS
 • dr hab., prof. UJ Grażyna Ślusarczyk, Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej WFAIS
 • dr hab. Inż., prof. UJ Ewa Wszendybył-Skulska, Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie WZKS

 

Statystyki wniosków złożonych:

Wydział

L. wn.

Płeć osoby wnioskującej

Chemii

4

4K, 0M

Filologiczny

3

0K, 3M

Filozoficzny

2

0K, 2M

Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

15

1K,14M

Geografii i Geologii

1

0K, 1M

Historyczny

2

0K, 2M

Lekarski

2

0K, 2M

Matematyki i Informatyki

12

0K, 12M

Prawa i Administracji

6

1K, 5M

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

9

1K, 8M

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

10

4K, 6M

 

preLAB

L. wn.

Automatic Scientific Discovery Lab

4

DIGISEC Lab

1

Digital Change & Analysis Lab

3

Digital Decision Optimization (DDO) LAB

3

Digital Humanities Lab

1

Global Complex Systems Lab

1

Hardware Acceleration Lab

2

Humans and Technology in the Twenty-First Century

1

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Informacją

1

Jagiellonian Human-Centered Artificial Intelligence Lab (JAHCAI)

2

Jagiellońskie Centrum Obrazowania Biomedycznego “BioImage”

1

LAB TAIGer

1

Neutron Activation Technologies Lab (NATE-Lab)

2

Planetary Lab

2

ULAMLab

1

Voting & Social Choice Lab

3


Polecamy również
Copernicus Festival 2024: "Maszyna"

Copernicus Festival 2024: "Maszyna"

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nabór wniosków w konkursach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Nabór wniosków w konkursach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"

Konferencja Zespołów Wdrażających Program "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza"