Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Inicjatywy Doskonałości UJ (ID.UJ) oferuje w kolejnym roku akademickim (2022/2023) stypendia dla studentów wszystkich lat pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Najlepsi studenci studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o stypendium w wysokości łącznej 9000 zł, natomiast dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia przewidziano stypendia w wysokości łącznej 13 500 zł. Nabór do programu stypendialnego przewidziany jest w marcu 2023 i zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie w późniejszym terminie. Regulamin programu stypendialnego zostanie opublikowany na początku roku akademickiego 2022/2023. Najważniejsze zasady programu stypendialnego:

  • Stypendium będzie wypłacane przez trzy miesiące – od kwietnia do czerwca 2023, w równych ratach. 
  • Stypendium przyznawane jest studentom następujących kierunków priorytetowych. Pierwszy stopień: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, Fizyka, Fizyka dla Firm, Biofizyka, Astronomia, Informatyka stosowana, Chemia, Chemia Medyczna, Chemia Zrównoważonego Rozwoju, Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka, Informatyka Analityczna. Drugi stopień kształcenia: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, Fizyka, Biofizyka, Astronomia, Informatyka stosowana, Informatyka Gier Komputerowych, Chemia, Chemia Medyczna, Advanced Spectroscopy in Chemistry, Ochrona Środowiska, Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka, Informatyka Analityczna. 
  • Podstawowym kryterium, służącym do utworzenia listy rankingowej na pierwszym roku studiów (pierwszy i drugi stopień studiów) będzie średnia ważona z ocen uzyskanych w semestrze zimowym z przedmiotów mających rozliczenie semestralne, natomiast dla drugiego roku (pierwszy i drugi stopień studiów) – średnia ważona ocen za poprzedni rok studiów.