Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POB Anthropocene

 

Koordynator POB

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, Wydział Geografii i Geologii

Wydział Geografii i Geologii

prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr Marcin Gabryś

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

dr Małgorzata Majewska

Wydział Chemii

dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

dr Joanna Kozakiewicz

Wydział Matematyki i Informatyki

dr Sylwester Arabas

Wydział Filozoficzny

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

 

POB BioS

Do realizacji poszczególnych działań podejmowanych w ramach POB BioS powołany został Zespół Wykonawczy złożony z czterech sekcji. 

SEKCJA 1
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr Sebastian Glatt (MCB)
 • dr Patrycja Kaczara (JCET).
 • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ (WBBiB)
 • mgr inż. Karolina Kosowska (NCPS Solaris) 
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (WB).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków składanych w konkursach Otwarta Nauka w BioS, wniosków o przyznanie nagród.

SEKCJA 2
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr hab. Benedykt Władyka (WBBiB) – przewodniczący 
 • mgr Norhane Abbassi (MCB) 
 • mgr Emilia Król (NCPS Solaris)
 • dr inż. Bartosz Proniewski (JCET)
 • dr hab. Wacław Tworzydło (WB)
 • mgr Elżbieta Wątor (MCB).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków o dofinansowanie organizacji konferencji (pracowniczych i studenckich) oraz Studenckich Minigrantów Badawczych.

SEKCJA 3
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ (WBBiB) – przewodniczący 
 • dr Przemysław Grudnik (MCB)
 • dr hab. Agieszka Rak, prof UJ (WB)
 • dr inż. Joanna Sławek (NCPS Solaris)
 • dr Marta Stojak (JCET).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje i szkolenia.

SEKCJA 4 
W skład sekcji wchodzą: 

 • mgr Maciej Czarnik (JCET) – przewodniczący
 • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ (WBBiB)
 • dr Rafał Mostowy (MCB)
 • dr Kaja Rola (WB)
 • dr inż. Joanna Sławek (NCPS Solaris)

Do zadań sekcji należy organizacja konkursów na projekty badawcze: indywidualne, interdyscyplinarne oraz „między-POBowe”.

POB DigiWorld

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB DigiWorld - komunikat z 8 października 2020 roku

POB FutureSoc

Do zadań Zespołu Wykonawczego należy opracowanie strategii POB, harmonogramu działań, budżetu oraz realizacja wskazanych w strategii i harmonogramie działań. W skład Zespołu Wykonawczego wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek wchodzących w skład POB, w tym:

 • dr hab. Piotr Bajor (WSMiP) – koordynator Zespołu;

 • dr Beata Jałocha (WZiKS);

 • mgr Sabina Janeczko (CKBI);

 • dr Magdalena Kubal-Czerwińska (WGiG);

 • dr Ewa Laskowska-Litak (WPiA);

 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (WF).

 

POB Heritage

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB Heritage- komunikat z 8 października 2020 roku

POB SciMat

Powołanie Zespołu Wykonawczego POB SciMat - komunikat z 8 października 2020 roku

POB qLife

 

dr hab. Sebastian Polak, prof. UJ (Koordynator POB) – Wydział Farmaceutyczny

dr Ewa Golonka (Zastępca Koordynatora POB) – Dział Nauki UJ CM 

prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala (Zastępca Koordynatora POB) – Wydział Lekarski

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ (Zastępca Koordynatora POB) – Wydział Nauk o Zdrowiu