Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1) dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ – Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych – przewodnicząca;

2) prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Prorektor UJ ds. badań naukowych;

3) prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej;

4) prof. dr hab. Jarosław Górniak – Prorektor UJ ds. rozwoju;

5) mgr Monika Harpula – Kanclerz UJ;

6) mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;

7) prof. dr hab. Stefan Chłopicki – przedstawiciel POB BioS;

8) prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski – przedstawiciel POB qLIFE;

9) prof. dr hab. Zdzisław Mach – przedstawiciel POB Heritage;

10) prof. dr hab. Wojciech Macyk – przedstawiciel POB SciMat;

11) prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – przedstawiciel POB FutureSoc;

12) prof. dr hab. Leszek Sosnowski – przedstawiciel POB Anthropocene;

13) dr hab. Paweł Węgrzyn – przedstawiciel POB DigiWorld;

14) mgr Paweł Kupis – przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów UJ;

15) Rafał Koziołek – przedstawiciel Samorządu Studentów UJ.