Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy na stanowiska w POB DigiWorld

Konkursy na stanowiska w POB DigiWorld

POB DigiWorld informuje o ogłoszeniach konkursów na stanowiska profesora oraz adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie transformacji cyfrowej społeczeństwa, w szczególności interfejsów człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcji człowiek-robot w domenie badawczej (patrz zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld): Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki.

Poniżej przedstawiamy listę otwartych konkursów wraz z krótką charakterystyką i odnośnikami do szczegółowych informacji w języku polskim i angielskim.

stanowisko profesora uczelni na Wydziale Filozoficznym

 • Zakres: transformacja cyfrowa społeczeństwa, w szczególności interfejsy człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcje człowiek-robot
 • Termin składania dokumentów: 01.06.2021
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym

 • Zakres: transformacja cyfrowa społeczeństwa, w szczególności interfejsy człowiek-maszyna i mózg-komputer oraz interakcje człowiek-robot
 • Termin składania dokumentów: 01.06.2021
 • Szczegółowe informacje i kryteria: LINK.

Zwracamy uwagę, że zgodnie dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na każde z ww. stanowisk osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia można uzyskać pod adresem adam.chuderski@uj.edu.pl. Dokumenty należy składać na adres filozof@uj.edu.pl.

 

Informacje dodatkowe nt. warunków zatrudnienia:

profesor/profesor uczelni:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 150-200 tys. zł brutto rocznie na czas realizacji grantu badawczego prowadzonego na podstawie odrębnego porozumienia (wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz ze zwiększeniem związanym z realizacją grantu badawczego oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • na podstawie kosztorysu i planu badań, planuje się przyznanie grantu badawczego oraz kwotę ok. 400 tys. zł na jego realizację w okresie 5 lat – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu (możliwość finansowania m.in. aparatury badawczej, materiałów nietrwałych, usług, wyjazdów służbowych, zaangażowania studentów, doktorantów),
 • w ramach ww. grantu badawczego możliwość finansowania, poza podaną wyżej kwotą, zaangażowania dwu postdoków – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu,
 • na czas realizacji grantu badawczego wymiar pensum dydaktycznego do negocjacji (zgodnie z Regulaminem pracy UJ).

adiunkt:

 • wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 75-100 tys. zł brutto rocznie na czas realizacji grantu badawczego prowadzonego na podstawie odrębnego porozumienia (wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz ze zwiększeniem związanym z realizacją grantu badawczego oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • na podstawie kosztorysu i planu badań, planuje się przyznanie grantu badawczego oraz kwotę ok. 50 tys. zł na jego realizację w okresie 30 miesięcy – z zastrzeżeniem i na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu (możliwość finansowania m.in. aparatury badawczej, materiałów nietrwałych, usług, wyjazdów służbowych, zaangażowania studentów, doktorantów),
 • na czas realizacji grantu badawczego wymiar pensum dydaktycznego do negocjacji (zgodnie z Regulaminem pracy UJ).

 

Ogólne warunki zatrudnienia oraz ofertę socjalną na UJ można znaleźć na:
https://www.uj.edu.pl/pl_PL/pracownicy/sprawy-socjane.

Polecamy również
Rozstrzygnięcie Konkursu #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II
Rozstrzygnięcie Konkursu #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II
POB qLIFE: Czy wirtualna symulacja medyczna wspomoże tradycyjne formy szkolenia przyszłych medyków?
POB qLIFE: Czy wirtualna symulacja medyczna wspomoże tradycyjne formy szkolenia przyszłych medyków?
Seminarium-DigiWorld-Maj2021_300x230
Seminaria: prezentacje preLABów POB Digiworld
Seminarium-DigiWorld-Maj2021_300x230
Nowoczesny, wysokorozdzielczy spektrometr masowy z ultrasprawnym chromatografem cieczowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu