Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210219

„Laboratoria Młodych” (Young Labs, YL) w ramach POB Anthropocene

Data: 19.02.2021 - 31.03.2021
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
„Laboratoria Młodych” (Young Labs, YL) w ramach POB Anthropocene

Konkurs skierowany jest do osób zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadających stopień doktora nie dłużej niż 9 lat. Organizowany jest w ramach działania 17: Program „Laboratoria Młodych” (Young Labs Program) w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ).

Celem konkursu jest wsparcie finansowe działań młodych uczonych mające na celu zainicjowanie współpracy naukowej i utworzenie pierwszego zespołu badawczego („My First Lab, MFL”) lub wzmocnienie czy też rozszerzenie współpracy naukowej („My Advanced Lab, MAL”) i prowadzenie badań w obszarach tematycznych POB Anthropocene w ramach utworzonych zespołów.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty naukowe dotyczące tematycznie przynajmniej jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB Anthropocene, obligatoryjnie spełniające kryterium interdyscyplinarności oraz kryterium internacjonalizacji (zasada 4*I programu ID.UJ), oraz związane co najmniej z jedną z dyscyplin zdefiniowanych dla POB Anthropocene (https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia).

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować pracownicy UJ ze stopniem naukowym doktora, nadanym nie wcześniej niż w lutym 2017 r. (MFL) lub nadanym w okresie luty 2012 r. - styczeń 2017 r. (MAL), którzy w trakcie realizacji projektu będą zaliczani do liczby N w jednej z dyscyplin naukowych zdefiniowanych dla POB Anthropocene (https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia).

Czas trwania projektów zakwalifikowanych do realizacji wynosi 24 lub 30 miesięcy (MFL) oraz 12 lub 24 miesiące (MAL).

Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie MFL i MAL w pierwszej edycji konkursu wynosi 5 000 000 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 200 000 PLN (łącznie z narzutami na wynagrodzenia).

Wynagrodzenia w projektach:

  • dla kierownika projektu – 1 500 PLN brutto/miesiąc (1794,60 PLN brutto + narzut/miesiąc)
  • dla wykonawców projektu – 1 200 PLN brutto/miesiąc (+ ew. narzuty).

Uruchomienie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zakwalifikowanych do finansowania należy planować od 15 września 2021 r.

[WAŻNE]: przed złożeniem wniosku, Wnioskodawca powinien skonsultować kosztorys pod względem formalnym z pracownikiem Biura ID.UJ: p. Anną Anioł-Mazurek (anna.aniol-mazurek@uj.edu.pl) lub z p. Bartłomiejem Konecko (bartek.konecko@uj.edu.pl)

Nabór wniosków trwa od 19 lutego do 31 marca 2021 r. Wnioski przygotowane w języku angielskim należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=f3c179aa-5088-47fc-b713-a0a6deed7f78

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej POB Anthropocene do końca lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w regulaminie konkursu i innych dokumentach opublikowanych m.in. na stronie POB Anthropocene.

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować bezpośrednio do opiekuna konkursu: dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ katarzyna.hac-wydro@uj.edu.pl lub na forum internetowym konkursu (https://strefaid.uj.edu.pl).

Dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

 

Regulamin

 

Załącznik 1

 

Instrukcja dla wnioskodawców

 

Kryteria oceny - ekspert

 

Kryteria oceny - recenzent