Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201012

Konkurs publikacji Open Access w ramach POB Heritage

Data: 12.10.2020 - 31.12.2020
Konkurs publikacji Open Access w ramach POB Heritage

Konkurs wdraża Politykę „Otwartego dostępu” realizowanego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje dotyczące jednej z sześciu domen badawczych wskazanych w strategii POB Heritage 

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoranci uczący się w szkole doktorskiej UJ, uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz studenci kierunków studiów prowadzonych przez UJ.

Konkurs daje możliwość otrzymania dofinansowania publikacji w wolnym dostępie (Open Access), które są planowane do wydania w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.

W pierwszej edycji konkursu łączna kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 130 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 12.10.2020 r. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 31.12.2020 r.

Wnioski należy składać poprzez przesłanie  na adres pobheritage@uj.edu.pl wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego (patrz: PLIKI do POBRANIA).

Decyzje o dofinansowaniu artykułu, rozdziału i monografii będą ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej POB Heritage.     
Więcej informacji o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu (patrz: PLIKI do POBRANIA).

Uwaga: w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie konkursu oraz formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy
z POB Heritage (
pobheritage@uj.edu.pl) lub koordynatorem POB Heritage Lech Trzcionkowskim lech.trzcionkowski@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu na dofinansowanie publikacji artykułu Open Access POB Heritage
Formularz wniosku o dofinansowanie artykułu lub monografii