Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis

Działania w ramach Educational Ecosystem to m.in:

1) Rozbudowa ekosystemu badawczego


Prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie nie jest możliwe bez odpowiedniego ekosystemu badawczego,
na który składa się nie tylko infrastruktura aparaturowa, ale także wszelkie narzędzia ułatwiające prowadzenie badań
(np. dedykowane oprogramowanie, dostęp do baz danych). Ekosystem badawczy sprzyjający zwiększeniu efektywności
i wpływowi działalności naukowej na rozwój światowej nauki musi także podlegać ewolucji w kierunku uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju.
Cel ten realizowany będzie poprzez następujące działania: Strategiczna infrastruktura #1, Strategiczna infrastruktura #2

2) Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych formatów kształcenia

Podniesienie jakości dydaktyki wymaga zwiększenia udziału innowacyjnych form kształcenia. Najważniejszym takim formatem wydaje się być tzw. research-led i research-based learning, czyli przygotowanie oraz włączanie studentów
i doktorantów do pracy w grupach badawczych. Podejście to należy jednak uzupełnić innymi innowacyjnymi formatami, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, a także zaangażowanie studentów
i doktorantów w projekty społeczne, które pozwalają na rozwijanie umiejętności pracy w grupach oraz wrażliwości społecznej. Te kompleksowe zmiany w podejściu do kształcenia wymagają także powiększenia oferty kursów rozwijających umiejętności miękkie i transwersalne oraz zwiększenia nacisku na edukację zorientowaną na rozwiązywanie problemów oraz tutoring. Odrębnym wątkiem jest rozwijanie podstaw przedsiębiorczości akademickiej, w ramach której powstanie oferta dedykowana dla wszystkich zainteresowanych studentów.
Cel realizowany będzie przez działania: EduNarzędzia, Edukacja dla przyszłości, Zarządzania talentami, Kompetencje #1, Przestrzeń dla nauki.

Koordynator: dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – Wydział Filozoficzny

Prezentacje

STRATEGIA ROZWOJU DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM JAKO UNIWERSYTECIE BADAWCZYM - lata 2020-2025