Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld. Część II

Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld. Część II

W najbliższy piątek tj. 29 kwietnia już po raz drugi, odbędą się spotkania online z przedstawicielami zespołów badawczych, które zakończyły prace w ramach przyznanych minigrantów. Bardzo serdecznie zapraszamy do dołączenia, poprzez platformę Teams oraz zadawanie pytań i wymianę spostrzeżeń.

 

Już w najbliższy piątek przyjrzymy się podsumowaniu dwóch kolejnych minigrantów:

1. Podsumowanie o godz. 13:30:

Minigrant:  Rozplątana reprezentacja w modelach generatywnych z zastosowaniem w chemoinformatyce

Kierownikiem projektu był dr Marek Śmieja, pracownik Katedry Uczenia Maszynowego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ.

Marek Śmieja uzyskał doktorat w 2015 roku z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Aktywnie zajmuje się tematyką sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz uczenia głębokiego. Jest członkiem Grupy Metod uczenia Maszynowego GMUM (https://gmum.net) stworzonej w Instytucie Informatyki. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych. Kierował grantami typu Preludium, Iuventus Plus, Sonata, a aktulanie realizuje grant OPUS.

2. Podsumowanie o godz. 15:15:

Minigrant:  Neural Markov Chain Monte Carlo

Kierownikiem projektu był dr hab. Piotr Korcyl, który pracuje w Zakładzie Teorii Cząstek UJ i zajmuje się numerycznymi symulacjami Monte Carlo Chromodynamiki Kwantowej na siatkach.

Jest to teoria opisująca oddziaływania kwarków i gluonów i wyjaśniająca budowę protonów i neutronów, czyli 98% masy widzialnego Wszechświata. Podczas staży i pobytów naukowych pracował w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY w Zeuthen w Niemczech, na Columbia University w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie w Ratyzbonie w Niemczech oraz na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie we Włoszech. Interesuje się również algorytmicznymi aspektami symulacji układów statystycznych. W ramach grantu w programie DigiWorld wraz z dwójką studentów rozwijał algorytmy wykorzystujące uczenie maszynowe, w szczególności autoregresywne sieci neuronowe, do symulacji dwuwymiarowych modeli Isinga i Pottsa. Celem badań było sprawdzenie czy ta klasa algorytmów poradzi sobie z poprawną symulacją układów wykazujących przejście fazowe pierwszego rodzaju.

Formuła:

Spotkania z przedstawicielami zespołów, które zakończyły już swoje projekty odbywają się w ramach przyjętej formuły: Digi-Shortów, która zakłada krótkie rozmowy związane z osiągniętymi rezultatami, ale także dalszymi planami związanymi z kontynuacją badań.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań osobom prezentującym. Mamy nadzieję, że nowa formuła nie tylko przyczyni się do popularyzacji rezultatów działań POB DigiWorld, oraz dostarczy Badaczkom i Badaczom z naszej Alma Mater inspiracji, świeżego spojrzenia, ale i praktycznych uwag na tematy ze styku z ML/AI i innych dziedzin wiedzy.

Wydarzenia będą realizowane na platformie MS Teams:

kod: tcmk6fo lub link: tinyurl.com/SeminariumDigiWorld

 

Serdecznie zapraszamy,

dr Błażej Sajduk, koordynator Seminarium i Digi-Shorts w POB Digiworld

 

Polecamy również
Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld. Część IV
Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld. Część IV
Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld. Część III
Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld. Część III
Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld
Podsumowanie Minigrantów w POB Digiworld
Rozszerzenie listy laureatów konkursu na minigranty badawcze w POB DigiWorld UJ 2021/1
Rozszerzenie listy laureatów konkursu na minigranty badawcze w POB DigiWorld UJ 2021/1