Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200922

Minigranty badawcze w DigiWorld 2020

Data: 22.09.2020 - 25.10.2020
Minigranty badawcze w DigiWorld 2020

POB DigiWorld ogłasza konkurs Minigranty badawcze w DigiWorld 2020/1 na projekty badawcze lub służące wytworzeniu narzędzi do celów badawczych we wszystkich czterech objętych przezeń domenach badawczych (zakładka „Opis obszaru badawczego” na stronie https://id.uj.edu.pl/digiworld).

Zgłoszenia projektów powinny obejmować badania podstawowe lub stosowane
o charakterze interdyscyplinarnym, innowacyjnym i międzynarodowym, niefinansowane z innych źródeł.

Do składania wniosków zapraszamy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim (którzy złożyli oświadczenie upoważniające UJ do objęcia ich osiągnięć ewaluacją ministerialną).

Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 zł na okres do 12 miesięcy.
Pula konkursu wynosi 500 000 zł. Konkurs finansowany jest z działania Program motywacyjny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 25 października 2020 r. poprzez system https://digiworld.cm-uj.krakow.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej: regulaminem i kryteriami oceny
(zob.: PLIKI DO POBRANIA).

Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną na stronie POB DigiWorld w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania wniosków. W tym samym terminie wnioskodawcy indywidualnie otrzymają oceny projektów wraz z uzasadnieniem. Ewentualne pytania należy kierować na adres: digiworld@uj.edu.pl podając w temacie wiadomości [Minigranty 2020/1].

Zapraszamy również do zapoznania się z formularzem FAQ

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu minigranty badawcze w ramach POB DigiWorld
pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu minigranty badawcze w ramach POB DigiWorld