Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210907

Konkurs na dofinansowanie zajęć dydaktycznych na programach obcojęzycznych w ramach POB Society of the Future

Data: 07.09.2021 - 31.10.2021
Organizator: POB FutureSoc
Kontakt: magdalena.kubal@uj.edu.pl
Witryna internetowa: https://tinyurl.com/svjt49ym

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych (visiting professors) w konkursie na dofinansowanie zajęć dydaktycznych na programach obcojęzycznych w POB Society of the Future.

Terms and conditions in the English language are attached below. 
Grafika informująca o konkursie na dofinansowanie zajęć dydaktycznych na programach obcojęzycznych w ramach POB Society of the Future

Konkurs wdraża działanie nr 11 „Edukacja dla przyszłości” w POB Society of the Future w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem działania jest rozwój programów obcojęzycznych, ich dalsza internacjonalizacja oraz zwiększenie rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.

Przez złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej zasadami określającymi szczegółowe warunki otrzymania dofinansowania prowadzonych zajęć dydaktycznych, zasady naboru wniosków konkursowych, wymagane informacje, zasady i kryteria oceny wniosków oraz obowiązki laureatów konkursu, którzy otrzymują dofinansowanie.

Kierownicy kierunków obcojęzycznych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z zaproszeniem wykładowców o uznanej rozpoznawalności i doświadczeniu międzynarodowym (wybitnych specjalistów) do prowadzenia przedmiotu w języku obcym w wysokości zgodnej z Zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, oraz polityką finansową UJ.

Dofinansowaniu podlega maksymalnie 200 h zajęć dydaktycznych danego kierunku obcojęzycznego w jednym naborze, objętych wnioskiem złożonym przez kierownika kierunku obcojęzycznego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dostępnych środków wskazany limit może ulec zwiększeniu.

Przyjmowanie wniosków na zajęcia prowadzone w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w dwóch następujących terminach (naborach):
- pierwszy nabór - od 7 do 15 września 2021 r. i obejmuje przedmioty w semestrze zimowym lub kursy całoroczone,
- drugi nabór - od 20 do 31 października 2021 r. i obejmuje przedmioty w semestrze letnim. 

Kwota środków przewidywana na dofinansowanie zajęć dydaktycznych na kierunkach obcojęzycznych na rok akademicki 2021/2022 wynosi 750 000 złotych, z podziałem: 400 000 złotych na przedmioty w pierwszym semestrze i kursy całoroczne (pierwszy nabór) oraz 350 000 złotych na przedmioty w drugim semestrze (drugi nabór).

Wnioski o dofinansowanie składane są za pośrednictwem dedykowanej platformy w ramach licencji uczelnianej Office 365: https://tinyurl.com/svjt49ym

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków w Konkursie.

 

W razie pytań dotyczących konkursu, prosimy o kontakt z dr Magdaleną Kubal-Czerwińską (magdalena.kubal@uj.edu.pl)
 
Pliki do pobrania
Zasady dofinansowania
Terms and conditions of the call