Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe zasady udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach programu ID.UJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że począwszy od marca 2022 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach programu ID.UJ. 

Biuro ID.UJ nadaje upoważnienia: 

  1. pracownikom administracyjnym wyznaczonym do obsługi programu ID.UJ, 
  2. pracownikom UJ odpowiadającym za merytoryczne zarządzanie programem ID.UJ, 
  3. innym osobom przetwarzającym dane osobowe, których zakres wykracza poza dane przetwarzane w ramach jednej jednostki UJ. 

Konieczność nadania upoważnienia w ramach ww. kategorii osób należy zgłaszać do Biura ID.UJ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze).

Kierownicy jednostek UJ (bądź wyznaczeni przez nich Zastępcy Specjalisty ds. przetwarzania danych) nadają upoważnienia osobom merytorycznie zaangażowanym w realizację programu ID.UJ obejmujące swoim zakresem dane osobowe przetwarzane w ramach danej jednostki UJ (pracownikom UJ, doktorantom, studentom, wykonawcom zew.).

Szczegółowe zasady udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach programu ID.UJ oraz wzór upoważnienia do stosowania w ramach jednostek UJ zamieszczamy poniżej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Treść dostępna po zalogowaniu