Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Diagnozujemy problemy i proponujemy rozwiązania

Badania prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim, odkrycia, wynalazki i nowatorskie rozwiązania bywają postrzegane jako zamknięta strefa nauki, z której rezultatów nie zawsze korzysta społeczeństwo. Chcemy zmienić tę optykę i wskazać obszary wspólnego działania Uniwersytetu, partnerów społecznych, instytucji, organizacji, a także miasta i regionu, które mogą stanowić pole do innowacji, ulepszeń i rozwoju. Czy będą to propozycje ulepszenia komunikacji pieszych, nowoczesne sposoby na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, czy też usprawnienia w procesie komunikacji między urzędami a mieszkańcami - pragniemy pokazać, jak ważna oraz korzystna jest współpraca między Uniwersytetem i jego otoczeniem.

 

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców

Uniwersytet Jagielloński od lat prowadzi działania wspierające studentów. W ramach naszych inicjatyw chcemy pójść o krok dalej i wesprzeć naszą wiedzą i doświadczeniem także absolwentów UJ, jak i mieszkańców Krakowa. W ramach naszych inicjatyw chcemy stworzyć serię e-podręczników, webinarów lub warsztatów, które pomogą w edukacji i nabywaniu nowych kompetencji.

 

Nawiązujemy strategiczne współprace

Jednym z kluczowych aspektów naszego działania jest współpraca z partnerami społecznymi i ekspertami, szczególnie w zakresie inicjatyw na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Wierzymy, że wspólne działania nie tylko ułatwiają realizację ważnych projektów, ale także pozwalają zestawić różne perspektywy i punkty widzenia, potęgujące innowacyjność rozwiązań. Mamy pewność, że stała wymiana doświadczeń pozwoli nam stworzyć nową jakość w pracy na rzecz otoczenia Uniwersytetu.

 

Koordynator: dr Paweł Ścigaj – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych