Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Logotyp Una Europa

Logotyp Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

KONKURS NA MINIGRANTY

KONKURS NA MINIGRANTY

POB HERITAGE informuje, że możliwe jest już składanie wniosków w konkursie na Minigranty Heritage 2020

Wnioski można składać poprzez stronę https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej). Zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2021 roku. Więcej informacji, w tym szczegółowe ogłoszenie o konkursie wraz z wytycznymi dotyczącymi wypełniania wniosku znajdują się na stronie Ogłoszenia o konkursie.

Zachęcamy również do śledzenia strony facebookowej naszego POBu:

https://www.facebook.com/POBHeritage

Jeśli: 

  • Jesteś pracowniczką albo pracownikiem naukowym, bądź naukowo-technicznym lub doktorantką bądź doktorantem UJ;
  • Szukasz finansowania na teoretyczne lub empiryczne badania wstępne; 
  • Twoje badania odpowiadają jednemu z sześciu obszarów priorytetowych wyznaczonych w strategii POB Heritage i są zbieżne z celami ID.UJ;

Aplikuj na MiniGRANTY Heritage w ramach POB Heritage! Możesz uzyskać finansowanie do 15 tys. zł. na projekt trwający do 12 miesięcy.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne POB HERITAGE dotyczące aktualnych konkursów oraz mapowania i strategii POB, które odbędzie się w piątek, 18 grudnia 2020 o godzinie 15:00 na platformie Microsoft Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiYWE1ZTItMzJjNy00ZjU0LWE5NjktZWYyOTRiNzkwOGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c0341acf-d191-463a-8021-129f03405eec%22%7d

Recommended
qLIFE_test-antygenowy-sars_300x230
Is the antigen reliable in detecting SARS-Co-V-2?
Research groups in the Heritage PRA (second edition)
Research groups in the Heritage PRA (second edition)
Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III
Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III
Grafika z napisem Open Science 
at DigiWorld i otwartą książką
Open science competition in the DigiWorld PRA - 2nd edition